Yarışmaya Katılım Koşulları

  1. Yarışmaya Türkiye genelinde lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.
  2. Yarışmaya her öğrenci yalnız bir proje ile katılabilir.
  3. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
  4. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
  5. Bir proje en fazla iki öğrenci tarafından yürütülebilir.
  6. Yarışmaya Bayer çalışanlarının çocukları katılamaz.
  7. Yarışmaya, başka bir yarışmadan ödül almış projeler katılamaz.