Bayer Genç Bilim Elçileri

Projemiz

Bayer olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplumsal ihtiyaçlara yönelik değer yaratmayı temel sorumluluğumuz sayıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak çocukların doğuştan gelen 'öğrenme' merakını bilime yönlendirecek projeler hayata geçiriyoruz, günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri olguların da bilime dayandığını örneklendiriyoruz.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliği ile yürüttüğümüz Bayer Genç Bilim Elçileri projemiz ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak ilköğretim çağındaki çocuklara bilim okuryazarlığı eğitimi veriyoruz. Çocukları gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek Türkiye'de bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Bayer'in küresel iş stratejileriyle örtüşen projemiz TOG uzmanları tarafından, dünya nüfusundaki artıştan yaşlanmaya, artan enerji talebinden, gıda ve yem ihtiyacının karşılanmasına, yükselen yaşam kalitesi ve sınırlı kaynak kullanımı gibi dünyanın geleceğini ilgilendiren mega trendlere farkındalık oluşturacak şekilde hazırlandı.

 

Projemizin, iki aşaması bulunuyor; öncelikle gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, “Bilim Okuryazarlığı” başlığında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyor. Bilim Elçileri aldıkları eğitim ardından, ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere, ilköğretim okullarında eğlenceli deneylerin de olduğu bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

 

Bu etkinliklerde yapılan deneyleri merak ediyor musunuz?

 

Deneylere git!

 

Kitapçıkları incele!