Bayer'de Dahil Olma ve Çeşitlilik

Bayer, yenilikçi çözümler üretmek için Dahil Olma ve Çeşitlilik kültürünü sürekli olarak geliştirmektedir. Çalışanlarımızın benzersiz kimliklerini kucaklıyoruz ve beşeri sermayemizin en değerli varlıklarımızdan biri olduğuna inanıyoruz.

 

Bireysel farklılıklar, yaşam deneyimleri, bilgi, inovasyon, kendini ifade etme, benzersiz yetenekler ve çalışanların işlerine yatırım yapan yeteneklerin kolektif toplamı sadece kültürümüzün ve itibarımızın değil, Bayer'in başarısının da önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Dahil Olma ve Çeşitlilik, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada, öngörmede ve “Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık” misyonumuzu gerçekleştirmede önemli bir rol oynar. İşimizi tüm dünyada sürdürmek ve büyütmek için, bulunduğumuz her yerde çeşitli iş perspektiflerine ve çeşitli insanlarla çalışma esnekliğine ihtiyacımız var.

 

Bayer’in Dahil Olma & Çeşitlilik stratejisi dört noktaya odaklanıyor:

Gittikçe daha çeşitli bir müşteri tabanı ve küresel yetenek havuzu göz önüne alındığında, bize her ikisine de tam erişim sağlayan kapsayıcı bir kültür için çalışıyoruz. “Dahil Olma”yı açık bir şekilde değerlerimizin ve sorumluluklarımızın bir parçası haline getiriyoruz.

En iyi yeteneğin tüm topluluklar arasında var olduğunu ve organizasyonumuzun bu çeşitli yetenekleri içermesi gerektiğini biliyoruz. Bu, çalışan deneyimi genelinde işe alma, terfi ve diğer insanlarla ilgili etkileşimler için kapsayıcı süreçler ve davranışlar gerektiriyor.

Dış araştırmalar, çeşitli şirketlerin yeniliği teşvik ettiğini ve iş rekabetinde daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Müşterileri çok kültürlü olarak bölümlere ayırmak ve bu bakış açısıyla anlamak ayrıca çeşitli tedarikçilerle bağlantı kurmak işimizi büyütmemize yardımcı olacaktır.

Müşterilerimizle kurduğumuz iletişim ve imajımızın algılanışı markamıza bağlıdır. Kültürümüz ve bunun kârlılık üzerindeki etkisi ile ilgilenen hissedarlar, işveren değer teklifimizi şekillendiren mevcut ve gelecekteki çalışanlar ve liderlik bekleyen paydaşların tümü, bir dahil olma ve çeşitlilik markası için yüksek beklentiler belirledi.

Employees Gender 2022

 

Çalışanlarımız

150 ulustan insan istihdam ediyoruz. Tüm cinsiyet, etnik köken, yetenek ve yönelime sahip çalışanların hoş karşılandıkları ve katkıda bulunabilecekleri kapsayıcı bir ortam yaratmak, çalışmak için mükemmel bir sistem yaratmanın temelidir. Çalışanlarımız içinde yaşadığımız toplumu gururla yansıtır ve sınıfının en iyisi çözümler geliştirmede farklı düşünmenin değerini gösterir. Irk, renk, din, cinsiyet, yaş, ulusal köken, engellilik, kıdem durumu, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelimden bağımsız olarak en parlak yetenekleri araştırıyoruz.

 

Yönetimde Cinsiyet Eşitliği Hedefimiz

Bayer içinde kendimize 2030 yılına kadar tüm yönetim seviyelerinde kademeli olarak cinsiyet eşitliğini sağlama hedefini belirledik. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda dahil olma ve çeşitlilik stratejimizi önemli ölçüde güçlendirmek istiyoruz.

 

İş Kaynak Grupları(İKG)

İKG’ler Bayer’in Dahil Olma ve Çeşitlilik(I&D) çabalarının hayati bir parçasıdır. İş Kaynakları Grupları şirketimizdeki ve müşterilerimizdeki çeşitli bölgelere ses vererek, Bayer'e kapsayıcı bir işyeri geliştirme ve müşterilerimize hedefli ürün ve hizmetler getirme konusunda yardımcı olmaktadır. İKG’ler, Bayer'e dâhil olmayı teşvik etmek için birlikte çalışan ve Bayer’in müşterilerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan etkileşimi için çok kültürlü bir bakış açısı sağlayan gönüllü, şirket sponsorlu çalışan gruplarıdır. İş Kaynak Grupları, LIFE değerlerimizle uyumlu, ulusal ve küresel düzeyde sahadaki iş liderliğini geliştirme deneyimlerine katılma fırsatları sunar.

 

Kritik beceriler kazanacak, iş hedeflerine ilişkin benzersiz içgörülere katkıda bulunacak ve Bayer'in kapsayıcı kültürünü güçlendirmede aktif olarak yer alacaksınız.

 

Bayer’in şirket tarafından tanınan dokuz İKG’sinden üçü, çeşitli kıtalarda küresel bir ayak izine sahiptir.

 

blend2enable2grow_all2

 

Her biri küresel olarak bir Yönetim Kurulu üyesi ve Executive Sponsor tarafından desteklenmektedir. Bu destekler: 1) Dahil olma ve çeşitlilik hedeflerini desteklemek için doğrudan rehberlik ve mentorluk almak. 2) Yöneticilere, müşterilerimiz ve toplum ile nasıl etkileşimde bulunmamız gerektiğini şekillendirmelerine yardımcı olmak için çok kültürlü bakış açıları ile ters danışmanlık sağlamak. Ek olarak, Bayer’in iş kaynak gruplarının dokuzunda da, çabalarını desteklemek için ülke ve / veya yerel tesis düzeyinde sponsorlar bulmak.

 

Tedarikçi Çeşitliliği

Tedarikçi çeşitliliğine odaklanmamız, tedarik zinciri riskini azaltma ve daha duyarlı, yenilikçi ve değişen tercihlerle uyumlu olma potansiyeline sahip tedarikçilerle bağlantı kurmamızı sağlar. Bayer'in Tedarikçi Çeşitliliği Programı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

Bayer Vakıfları

Çalışanlar ayrıca, misyonumuz “Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık”ı hayata geçirerek yerel topluluklarında değişiklik yaratmaya teşvik edilir. Bayer Vakıfları dünya çapındaki projeleri desteklemektedir. Bayer Vakıfları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.