Bayer'de Dahiliyet ve Çeşitlilik

Bayer, yenilikçi çözümler üretmek için Dahiliyet ve Çeşitlilikkültürünü sürekli olarak geliştirmektedir. Çalışanlarımızın benzersiz kimliklerini kucaklıyoruz ve beşeri sermayemizin en değerli varlıklarımızdan biri olduğuna inanıyoruz.

 

Bireysel farklılıklar, yaşam deneyimleri, bilgi, inovasyon, kendini ifade etme, benzersiz yetenekler ve çalışanların işlerine yatırım yapan yeteneklerin kolektif toplamı sadece kültürümüzün ve itibarımızın değil, Bayer'in başarısının da önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Dahiliyet ve Çeşitlilik, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada, öngörmede ve :”Herkes için sağlık, sıfır açlık” genel vizyonumuzu gerçekleştirmede önemli bir rol oynar. İşimizi tüm dünyada sürdürmek ve büyütmek için, bulunduğumuz her yerde çeşitli iş perspektiflerine ve çeşitli insanlarla çalışma esnekliğine ihtiyacımız var.

 

Bayer olarak aşağıdakilerin öneminin farkındayız:

 

  • Doğrudan şirketin gücü ve rekabet gücüne bağlı olan tüm çalışanlar için dahil edici, eşit ve kaliteli iş ortamı oluşturmak.

  • İşgücü ve liderliğimizdeki çeşitliliğin, Bayer'in, hizmet verdiğimiz çeşitli toplulukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve karşılamasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermek.

  • Çeşitlilik içeren bir işgücünün, kâr halimizi olumlu yönde etkileyen çeşitli fikirler, yenilikler ve ürün çözümleri getirdiğini anlamak.

  • Şirketimizin her seviyesindeki liderlerin başarılı olmasını sağlamak için gerekli becerileri geliştirerek çeşitli bir işgücünün değerini sürdürmek.

 

145 ulustan insan istihdam ediyoruz. Tüm cinsiyet, etnik köken, yetenek ve yönelime sahip çalışanların hoş karşılandıkları ve katkıda bulunabilecekleri kapsayıcı bir ortam yaratmak, çalışmak için mükemmel bir sistem yaratmanın temelidir. Çalışanlarımız içinde yaşadığımız toplumu gururla yansıtır ve sınıfının en iyisi çözümler geliştirmede farklı düşünmenin değerini gösterir. Irk, renk, din, cinsiyet, yaş, ulusal köken, engellilik, kıdem durumu, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelimden bağımsız olarak en parlak yetenekleri araştırıyoruz.

 

image

Çalışanlarımız

Bayer, yönetimde daha iyi bir cinsiyet dengesi elde etmek için çaba sarf etmektedir. 2019 yılında üst yönetimde olan kadınların oranı % 34,8'dir. Yönetim Kurulu'nun altında en yüksek yönetim seviyesi olan Grup Liderliği Çemberinde yer alan kadınların oranı ise 2019 yılında bir önceki yıllara göre yeniden artmıştır. 2019 yılı sonunda % 22,5 kadın (2010'da bildirilen % 6,5'e kıyasla) ve % 77,5 erkekten oluşuyordu. Grup Liderliği Çemberi şu anda 29 milletten oluşmaktadır ve üyelerinin yaklaşık % 65'i kendi ülkelerinde çalışmaktadır.

 

Bayer'in yönetimde cinsiyet dengesi taahhüdü hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Engelli insanlar iş gücümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanların gönüllü beyanlarına dayanarak, 31 ülkede %46'sı kadın, %54'ü erkek olmak üzere 2.250 civarında engelli istihdam etmekteyiz. Bu, toplam iş gücümüzün yaklaşık %2,1’ini temsil ediyor. Çoğu engelli çalışan, 2019 yılında işgücünün %4,7'sini oluşturan Almanya'daki şirketlerimiz için çalışıyor. ENABLE, İş Kaynak Grubumuz, görünür ve engelli olmayan çalışanların ve çocuklu çalışanların genel sağlık ve gelişimine adanmıştır.

 

Sürdürülebilirlik Raporumuzda Bayer'in çalışan demografisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

İş Kaynak Grupları(İKG)

İKG’ler Bayer’in Dahiliyet ve Çeşitlilik(I&D) çabalarının hayati bir parçasıdır. İş Kaynakları Grupları şirketimizdeki ve müşterilerimizdeki çeşitli bölgelere ses vererek, Bayer'e kapsayıcı bir işyeri geliştirme ve müşterilerimize hedefli ürün ve hizmetler getirme konusunda yardımcı olmaktadır. İKG’ler, Bayer'e dâhil olmayı teşvik etmek için birlikte çalışan ve Bayer’in müşterilerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan etkileşimi için çok kültürlü bir lens sağlayan gönüllü, şirket sponsorlu çalışan gruplarıdır. İş Kaynak Grupları, LIFE değerlerimizle uyumlu, ulusal ve küresel düzeyde sahadaki iş liderliğini geliştirme deneyimlerine katılma fırsatları sunar.

 

Bayer’in şirket tarafından tanınan dokuz İKG’sinden üçü, çeşitli kıtalarda küresel bir ayak izine sahiptir. Her biri küresel olarak bir Yönetim Kurulu üyesi ve Executive Sponsor tarafından desteklenmektedir. Bu destekler: 1) Kritik kapsayıcılık ve çeşitlilik hedeflerini desteklemek için doğrudan rehberlik ve mentorluk almak. 2) Yöneticilere, müşterilerimiz ve toplum ile nasıl etkileşimde bulunmamız gerektiğini şekillendirmelerine yardımcı olmak için çok kültürlü bakış açıları ile ters danışmanlık sağlamak. Ek olarak, Bayer’in iş kaynak gruplarının dokuzunda da, çabalarını desteklemek için ülke ve / veya yerel tesis düzeyinde sponsorlar bulmak.

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve çalışanlarımız çeşitlidir. Üst düzey liderlerimizin İş Kaynak Gruplarımızla ortaklık kurmaları, iş stratejilerimizi canlandırmak ve çalışanlarımızın gelişebileceği daha kapsayıcı bir ortam yaratmak adına çeşitli kültürleri, bakış açılarını ve kimlikleri benimsememize yardımcı olacaktır.
Werner Baumann image
Werner Baumann
,
Bayer AG Yönetim Kurulu Başkanı

Bayer Ödülleri ve Bilinirliği

Önde gelen derecelendirme kuruluşları ile yakın iletişimde olmak bizim için çok önemlidir. Bu derecelendirmelerin sonuçları Bayer'de sürekli iyileşme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

 

Sürdürülebilirlik ödüllerinin, derecelendirmelerinin ve sıralamalarının yanı sıra yakın zamanda alınan Dahiliyet ve Çeşitlilik ödüllerini inceleyin.