Bayer

Sürdürülebilirlik

Banner Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak, Bayer’in kurumsal stratejisinin ve değerlerinin temel unsurlarından biri. "Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık" misyonumuzun rehberliğinde, insanların ve gezegenin gelişebilmesi için kapsayıcı büyümeyi ve kaynakların sorumlu kullanımını teşvik ediyoruz.

Stratejimizin Temel Konuları

Kapsayıcı büyüme; dünyanın her yerinde daha fazla insana sağlık hizmetine ve gıda güvenliğine erişim sağladığımız ve özellikle karbonsuzlaştırma, iklim değişikliği adaptasyonu ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevreyi korumaya yönelik çözümler geliştirdiğimiz anlamına geliyor. Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve yenilikçi uzmanlığımız açlıkla mücadele (2. hedef) ve sağlık hizmeti sunma (3. hedef) kapsamında Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne önemli oranda katkıda bulunmamızı sağlıyor. Çalışmalarımız aynı zamanda yoksulluğa (1. hedef) karşı mücadeleye de yardımcı oluyor. Ek olarak; kadınların güçlendirilmesine (5. hedef), herkes için suyun mevcudiyeti ve sürdürülebilir yönetimi (SDG 6) üzerine çalışmaya, değer zincirimiz boyunca sera gazını azaltmaya, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeye (13. hedef) ve karadaki yaşamın korunmasına (15. hedef) odaklanıyoruz.