Bayer

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak, Bayer’in kurumsal stratejisinin temel unsurlarından biridir. Faaliyetlerimizi, dünyanın tüm bölgelerinde daha fazla insanın sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişimine,iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara çözüm üretmeye ve çevreyi korumaya odaklıyoruz.

 

image

Sürdürülebilirliği stratejimizin ve operasyonlarımızın daha da güçlü bir parçası haline getirerek, uzun vadeli getiriler elde etmeyi, toplum ve çevre için olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması doğrultusunda şirketimiz, 2030 yılı için iddialı hedefler belirledi.
Werner Baumann
,
Bayer AG Yönetim Kurulu Başkanı (CEO)