Strateji

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

“Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık” - aynı zamanda ekosistemleri korurken açlığa son verir ve herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Misyonumuz “Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık” rehberliğinde başarmak istediğimiz şey budur. Grubumuzun dört stratejik kaldıracından biri olan sürdürülebilirlik stratejimiz ile zamanımızın en büyük zorluklarını ele alıyor ve şirketimizin ve işimizin toplumsal etkisini güçlendiriyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, risklerle mücadele etmekten daha fazlası. Aksine, herkesin yararlanabileceği yeni bir değer yaratma olanağı sunmakta. Burada, değer zincirimiz boyunca ekolojik ayak izimizi azaltırken aynı zamanda kapsayıcı büyüme yaratmaya odaklanıyoruz.

 

Dünyadaki hızlı büyüme , insan sağlığını ve artan dünya nüfusu için gıda tedarikini tehlikeye atıyor. Ve bunun sonuçlarla daha çok büyümeye daha az katkı sağlayan ülkeler karşılaşıyor. Ticari faaliyetlerimiz aracılığıyla, insanların sağlıklı gelişimini, kaynakların korunmasını ve emisyonların azaltılmasını sağlamaya yardımcı olabiliriz.

 

İklim değişikliği, su kıtlığı ve biyolojik çeşitlilik kaybı, çağımızın en büyük zorlukları arasında yer alıyor. Onlarca yıldır insanlar gezegenimizin değiştirebileceğinden daha fazla doğal kaynak tüketti. Bu açık şimdiden izini bıraktı. İnsanların sağlığına zarar veriyor ve artan dünya nüfusu için gıda tedarikini tehlikeye atıyor. Yoksulluk, eşitsizlik, hastalık ve açlık artıyor. Dünyanın pek çok yerinde sağlık hizmetleri hala bunu karşılayabilenler için ayrılmış durumda.

 

Sağlık ve beslenmedeki lider konumumuz iş faaliyetlerimiz aracılığıyla çözüm bulmamıza önemli ölçüde katkıda bulunmamızı sağlar. Değer zincirlerimiz de sorunun bir parçası ve buradaki sorumluluğumuzun farkındayız.

 

Şirkette Sürdürülebilirlik Anlayışı ve 2030 Hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik, stratejimizin merkezinde yer almaktadır. İşlerimiz sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder, toplumu etkiler ve şirketimiz için büyüme fırsatları yaratır. Ürün ve hizmetlerimizle dünya çapında bir milyardan fazla insana ulaşıyoruz. Şimdi daha fazla insan için olumlu gelişme sağlamak adına kapsayıcı büyümeye daha fazla yatırım yapacağız.

 

Bu amaçla, Gıda Güvenliği, Sağlık ve İklim Koruma gibi temel sorunlar için 2030'a kadar net hedefler belirledik ve bu hedeflere ne kadar etkili bir şekilde ulaştığımız konusunda değerlendirilmek istiyoruz.

 

Finansal hedeflerimizle aynı titizlikle izleyeceğimiz temel performans göstergeleri (TPG) ve finansal olmayan hedefler yardımıyla bu amacımız operasyonel olarak uygulanmaktadır. Sürdürülebilirliğin 2020 gibi erken bir tarihte yıllık planlama ve strateji döngümüzün ayrılmaz bir bileşeni olmasını amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik hedefleri, şirketin karar alma süreçlerine ve kademeli olarak İcra Kurulu ve yönetimin ödül sistemlerine entegre ediliyor. 2020'den itibaren bu, kısa vadeli değişken nakit ücretlendirmenin niteliksel bileşeni çerçevesinde ve 2021'den itibaren uzun vadeli hisse bazlı nakit ücretlendirmede nicel olarak gerçekleşecek.

 

Bağımsız, dışarıdan çalışan bir Sürdürülebilirlik Konseyi, stratejik konularda şirketi destekleyecek ve yeni perspektifler sağlayacaktır.

 

SKH'lere Katkımız

Günümüzdeki en önemli zorluklarının üstesinden gelmek için, Birleşmiş Milletler, 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH'ler) belirledi. 2030 için belirlenen bu hedeflerin amacı, herkesin dünyanın ekolojik sınırları içinde yüksek bir yaşam kalitesinden yararlanmasını sağlamaktır.

 

Birleşmiş Milletler'in küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına önemli katkı sağlayabiliriz ve bunu yapacağız. Bu nedenle, seçilmiş SKH'lere odaklanıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik stratejimizi daha da geliştirerek bu yaklaşımı 2019 yılında genişlettik: Yapılandırılmış bir süreçte toplam 17 hedef ve 169 amaca baktık ve insanlar, çevre ve toplum üzerinde en büyük etkiye sahip olduğumuz noktaları belirledik. İşimizle en büyük etkiyi yaratabiliriz.

 

Sağlık ve beslenme alanlarında önemli bir oyuncu olarak, 17 SKH'nin çoğunu etkiliyor ve en büyük etkiyi # 2 Sıfır Açlık, # 3 İyi Sağlık ve Esenlik, # 5 Cinsiyet Eşitliği, # 13 İklim Eylemi ve # 15 Karada Yaşam hedeflerinde gösterebiliriz.

sustainabilitystrategy