Performans Odaklı Ücret Politikası

performans-odakli-ucret-politikasi.jpg

Bayer’de her çalışan şirketin performansına katkıda bulunur. Her bir çalışan tarafından şirketin başarısına yapılan katkıyı, çalışanların temel ücretlerine eklenen, performansa dayalı prim ödeme sistemiyle ödüllendiririz.

 

Başarının ödüllendirilmesi

 

Tüm çalışanlar için performansa dayalı bir ücretlendirme yapısı geliştirilmiştir. Performans bağlantılı primler, hem kurumsal hem de kişisel performansa dayanır. Ücret ve Yan Menfaat uygulamalarımızda Bayer’in global iş değerlendirme sistemini baz alarak, adil, yüksek performansı ödüllendiren ve piyasada rekabetçi konumumuzu sürdüren şeffaf bir politika izlemekteyiz.

 

Ücret ve yan menfaat uygulamalarımız

 

  • Kişisel başarıyı ödüllendiren yıllık performans primi

  • Satış ekibi çalışanlarının performansını ödüllendiren satış primi

  • Aile fertlerini de kapsayan özel sağlık sigortası

  • Hayat Sigortası

  • Şirket katkılı Grup Emeklilik Planı

  • Görev ve işe bağlı olarak şirket aracı