Başarımızın Temeli

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme Banner

Bayer, hem sağlık hem de tarım alanında araştırmalar yapan tek küresel şirkettir. Araştırmacılar arasındaki sistematik ve kapsamlı iş birliği, yeni itici güçler yaratıyor.

 

İnovatif çözümlerimiz ile sağlık alanındaki küresel zorluklara ve yeterli gıda sağlanması ihtiyacına çözüm arıyoruz. Başarımız, araştırma ve geliştirmedeki (Ar-Ge) mükemmeliyete dayanıyor. Bunu yaparken en değerli kaynaklarımız ise çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetenekleri. Yoğun araştırma gerektiren tıp ve modern tarım alanlarında, yeni moleküller ve teknolojiler geliştiriyor ve Ar-Ge projelerine devamlı yatırım yapıyoruz.

 

Bilim ve Teknolojinin Birleşmesi

Araştırma projelerin odağı bölümlerimizin Ar-Ge stratejileri aracılığıyla belirleniyor.
Araştırma projelerin odağı bölümlerimizin Ar-Ge stratejileri aracılığıyla belirleniyor.

Günümüzde, bilim ve teknolojinin birleşimi, verilerden yeni boyutlarda faydalanma potansiyeli yaratarak Ar-Ge'yi kökten değişikliğe uğratıyor. Ar-Ge genelinde sistematik ve kapsamlı iş birliklerinin yanı sıra özel olarak hazırlanmış programlar, Bayer ve müşterilerimiz için yeni değerler yaratıyor.

 

Araştırma projelerin odağı bölümlerimizin Ar-Ge stratejileri aracılığıyla belirleniyor.

 

Yaklaşık 16.200 bilim insanının görevli olduğu araştırma ve geliştirme lokasyonlarından oluşan bir küresel ağımız bulunuyor. Araştırma projelerinin odak noktaları bölümlerimizin Ar-Ge stratejileri aracılığıyla belirleniyor ve bunlar sağlık ve tarım segmentlerinin kapsayıcı konularını ele alıyor. 2022 yılında toplamda 6.168 milyar euro araştırma ve geliştirme için harcandı.

 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2022

Research Table

 

Patentler Bayer'in Fikri Mülkiyetini Koruyor

Bir inovasyon şirketi olduğumuz için fikri mülkiyet haklarımızın küresel düzeyde güvenli şekilde korunmasına çok önem veriyoruz. Bu nedenle, yasal çerçeveye bağlı olarak büyük pazarlarda ürünlerimiz ve teknolojilerimiz için patent koruması almaya çalışıyoruz.