Değerlerimiz

Lider bir yaşam bilimleri şirketi olarak inovasyon ve sürdürülebilirliğe odaklanan "Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık" misyonumuz, çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlayan değer ve davranışlara dayanmaktadır. Dört LIFE değerimiz - liderlik, dürüstlük, esneklik ve verimlilik - her biri Bayer'deki herkesten ne beklendiğini tanımlayan üç özellik ile temsil edilir. Bayer, iş faaliyetlerimiz aracılığıyla mevcut toplumsal beklentileri karşıladığımızdan ve tüm paydaşlar için değer yarattığımızdan emin olmak için Bayer Toplumsal Bağlılık (BASE) İlkelerini yürürlüğe koyar. Bu ilkeler, yol gösterici ilkelerimizi temsil eder ve faaliyetlerimizin temelini oluşturur.

 

Çalışanlarımızı Hangi Değerler Birleştirir?

 

Kurumsal kültürümüz, şirketimizle bütünleşen ve günlük işlerimizde bize rehberlik eden LIFE değerlerimiz üzerine inşa edilmiştir. LIFE; Liderlik, Dürüstlük, Esneklik ve Verimlilik anlamına gelir.

 

Picture

 

leadership_0
 • Kazanmak için oyna

 • Amaca yönelik liderlik et

 • Kendini ve başkalarını geliştir

integrity_0
 • Sürdürülebilir şekilde davran ve rol model ol

 • Güven oluştur ve katılımcı ol

 • İş birliği kur ve iletişimde ol

flexibility_0
 • Müşteri ile değer yarat

 • Yenilikler getir ve deneyimle

 • Dijitalleş

efficiency_1_0
 • Sorumlu ol

 • Yalın ve hızlı ol

 • Cesur ol ve diğerlerini yetkilendir

BASE İlkeleri

Bayer 160 yıllık geçmişe sahip bir şirkettir. Geçen bu süre boyunca, etkileşimde olduğumuz topluluklar ve bu toplulukların işimizden beklentileri önemli ölçüde değişti. Bu ihtiyaçları karşılamak için bu topluluklara uyum sağlamaya devam etmemiz ve gelecekte de bunu sürdürmemiz oldukça önemli. Bu nedenle bugün, güncel toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmek ve ticari faaliyetlerimizdeki tüm paydaşlarımız için değer oluşturabilmek amacıyla etkileşim politikamızı iyileştiriyoruz.

 

Bugün Bayer; sağlık, tarım ve beslenme alanlarında inovasyonun en üst noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Bayer’in portföyü, “Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim” misyonumuza daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Ürün portföyümüz, pazarlardaki konumumuz ve inovasyona bağlılığımız sayesinde günümüzün bazı önemli sorunlarının çözümüne anlamlı ve olumlu katkılar sağlamaya devam ettiğimiz güçlü bir konumdayız. Bu kapsamda artan ve yaşlanan dünya nüfusunu, iklim değişikliğini ve hastalıkları ele alıyor; ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmaya destek oluyoruz. Bulunduğumuz konumun getirdiği sorumluluğun farkındayız ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için proaktif olarak çalışıyoruz. Etkimizin yalnızca sunduklarımızla değil, dünya genelinde toplum ve topluluklarla kurduğumuz ilişkilerle de ölçüldüğünü fark ediyoruz.

 

Bayer Toplumsal Etkileşim (BASE) İlkeleri; çalışanlarımız, hastalarımız, müşterilerimiz, tüketicilerimiz, iş ortaklarımız, kamu paydaşlarımız, bilim insanları, eleştirmenler ve dünya çapındaki hissedarlarımız da dahil herkesle olan etkileşimimize yön verir. BASE İlkeleri, “Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim” misyonumuza ve Bayer LIFE değerlerimiz olan liderlik, dürüstlük, esneklik ve verimlilik değerlerine dayanır. Yine de, BASE İlkeleri’ne asıl yön veren günümüzün en zorlu sorunlarından bazılarının çözümü için anlamlı bir katkı sağlama tutkumuz ve kararlılığımızdır.

 

Endişelerinizi dinlemeye, anlamaya çalışır ve endişelerinizi ciddiye alırız; özellikle iletişim kurmanın zor veya uygun olmadığı koşullarda büyük bir saygıyla diyalog kurmaya özen gösteririz. Ortak bir değer oluşturmak ve yaptığımız her işte kazan-kazan durumunu elde etmek için çalışırız. Bunu başarmak için portföyümüzün ve yetenekli çalışanlarımızın dönüşüm yaratacak potansiyellerinin de toplumla olan etkileşimde rol oynamasını sağlarız. Bu kapsamda, Bayer’in tüm alanlarıyla ilgili şirket dışı uzmanların oluşturduğu yeni Bayer Sürdürülebilirlik Konseyi, şirketimize faaliyetlerin dönüşümü konusunda tavsiyelerde bulunacak ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak.

 

Çalışanlarımıza, hastalarımıza, müşterilerimize, tüketicilerimize, iş ortaklarımıza, kamu paydaşlarımıza, bilim insanlarımıza, eleştirmenlere, paydaşlarımıza ve genel olarak topluma karşı sorumlu davranırız. Gezegenimizi ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplulukları koruruz.

 

 • Gezegenimizin gelecekte insanlar, hayvanlar ve bitkiler için yaşanabilir olmasına katkı sağlarız. Doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanırız ve ekolojik ayak izimizi sınırlandırırız.

 • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleriz ve ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt ederiz.

 • Sağlık ve beslenmeye erişimi arttırarak, standartlara bağlı bir şekilde ve standartları yükselterek, eğitime yatırım yaparak dünyanın az gelişmiş bölgelerinin gelişimine katkı sağlarız.

 • İnsan haklarını destekler ve saygı gösteririz; Bayer içinde ve dışında insan haklarını desteklemek için etki alanımızdan faydalanırız.

 • Kurumsal uyumun dünya çapında faaliyet göstermek için lisanslarımızı koruduğuna gerçekten inanır ve dolayısıyla sorumlu kurumsal yönetim konusuna büyük önem veririz.

 

Bilim daima ilerlemenin arkasındaki itici güçtür. Bu nedenle bilim, Bayer’in misyonunun tam merkezinde bulunur. İnovasyon ve deneyimleme LIFE değerlerimizin bir parçasıdır. Günümüz sorunlarının üstesiden ancak bilime dayanan çözümlerle gelinebilir.

 

 • Ticari başarımız bilim insanlarıyla kurduğumuz saygıya, meraka ve bilimsel keşifte ilerleme tutkumuza dayanan ilişkilerimize bağlıdır

 • Bilimin amacı

  • İnsanların yaşamlarını iyileştirmek ve önemli toplumsal sorunların üstesinden gelmek amacıyla sağlık ve tarım alanlarında çözüm sunmayı vadederiz

  • Tüm değer zinciri üzerinde çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olacak çözümler keşfetmek ve geliştirmek için çalışırız

 • İyi bilimsel uygulama

  • Bilimsel yayınlar da dahil olmak üzere bilimsel iletişimimizi güncel şirket içi ve ilgili şirket dışı yasal ve etik standartlar uyarınca yürütürüz

  • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle ilgili bilgileri doğru ve objektif bir şekilde uygun zamanda bildirmeyi taahhüt ederiz

  • Yayın faaliyetlerimizde en üst düzey şeffaflık ile çalışırız. Her türlü bilimsel çalışmaya ve yayınlara olan katılımımızı ve başkalarının bizim yayınlarımızın geliştirilmesine katılımını her zaman uygun bir şekilde yansıtır ve açıklarız. Biz, şeffafız ve bilimsel bulgulara erişim sağlarız

  • Herkes tarafından erişilebilen iş birliği kayıtları aracılığıyla araştırma ortaklıklarımıza şeffaflık sağlarız

  • Araştırma ve geliştirmede insan ve hayvan sağlığını destekleriz. Hayvan testlerinin yasal olarak gerekli olduğu hallerde, hayvan sağlığını en üst düzeyde tutar ve bu uygulamaların geçmişte kalması için aktif bir şekilde çalışırız

  • Klinik araştırmaları uluslararası kılavuzlar uyarınca gerçekleştirir ve en yüksek etik standartlarını uygularız

  • Genetik mühendisliğini kullanırken, en yüksek etik standartlara uyarız. İnsanlığın güvenliği ve çevrenin korunmasına yönelik sorumluluğumuzun tamamen farkındayız

 

Bayer, çalışanların yaptıkları işlerle dünyayı olumlu yönde değiştirebilecekleri ve her gün bir şeyler öğrenip kendilerini geliştirebilecekleri bir yer. Çeşitliliği barındıran bir dünya için değer oluşturmak adına farklı ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmalı, farklı geçmişlerden gelen ve farklı becerilere sahip insanların yeteneklerini kullanarak değişim yaratmalarına destek olmalıyız. Dünya genelindeki tüm çalışanlarımıza karşı sorumluyuz ve bu standartlarımızı birlikte çalıştığımız tüm ortaklarımız için de uyguluyoruz.

 

 • Birbirimize adil ve saygılı davranırız; ayrımcılığa veya tacize asla tolerans göstermeyiz

 • Çeşitliliğin olduğu ve amaca yönelik bir çalışma ortamı oluştururuz

 • Güven ve katılımcı bir kültürü teşvik ederiz

 • Tüm çalışanlarımız için adil ücretlendirme ve eşit fırsatlar sağlarız

 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sunarız

 • Başarılara ve pratikte uygulanan değerlere göre çalışanları geliştiririz

 • Düşünce farklılıklarına ve ifade, din ve cinsel yönelim özgürlüğüne saygı duyarız

 • Bayer değerlerimizi temel alan toplumsal etkileşimi destekleriz

 

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz dünyanın her yerindeki dönüşümsel değişikliklere katkı sağlayabilir. Bu inançla, değer zincirindeki iş ortaklarımızla iş birliği yapmak ve sorumluluk almak istiyoruz. Hedefimiz, insanların ve toplulukların bizimle iş yaparak ve iş birliği kurarak gelişmesine yardımcı olmak.

 

 • Her pazarda adil bir şekilde rekabet ederiz, tüm iş ilişkilerimizi dürüstlükle yürütür ve yürürlükteki tüm yasalara ve tüm antitröst kurallarına uyarız

 • Çıkar çatışmasından zarar görmeyecek ticari kararlar veririz ve tüm iş ahlakı yasalarına uygun davranırız

 • Para aklamayı önlemek için sıkı önlemler alırız

 • Rüşvet ve yolsuzluğa asla tolerans göstermeyiz

 • Hediyelerin kabul edilmesiyle ilgili kuralları kesin bir şekilde uygularız

 • Veri korumasına büyük önem veririz

  • Kişisel verilerin ve bilgilerin gizliliğini koruruz

  • Kendimizin ve üçüncü şahısların gizli ticari bilgilerini koruruz

 • İçeriden öğrenilen bilgileri kısıtlarız ve bilgi suistimaline asla tolerans göstermeyiz

 • Tedarikçilerimizin Bayer ile olan işlerini temel etik, sosyal ve ekolojik standartları belirleyen Bayer Tedarikçi Davranış Kuralları uyarınca düzenlemelerini bekleriz

 • Sektördeki birlikler tarafından belirlenen standartlara bağlılık gösteririz ve standartların geliştirilmesine liderlik etmek en büyük arzumuzdur.

 

Müşterilerimiz, hastalarımız ve ürünlerimizin tüketicilerine karşı sorumlu davranırız.

 

 • Değer oluşturduğumuz yerlerde, bu değeri müşterilerimiz ve hissedarlarımızla uygun bir biçimde paylaşırız. Değer tabanlı fiyatta önemli avantaj sağlarız

 • Güvenilir, yüksek kaliteli ürünler geliştiririz ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanan herkesle yakın iş birliği kurarak ürünlerimizin güvenli uygulanması için destek sağlarız

  • Ürünleri Kalite Yönetim Sistemimize dayanarak araştırır, geliştirir, üretir ve sunarız

  • Şirket dışı ve şirket içi gerekliliklere, sorumluluklara ve etik standartlara uyum sağlamak için süreçlerimizin etkinliğini, yetkinliğini ve kalitesini sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştiririz

 • Bilimsel olarak belirlenmiş faydalar ve riskler hakkında şeffaf bir şekilde bilgi sağlarız ve pazardaki ürün kalitesi performansını takip ederiz

 • Sorumlu pazarlama uygulamaları kullanırız

  • Hastaların ve müşterilerin tercihlerine saygı duyarız

  • Bilinçli seçimler yapmaları için müşterilerimize ve hastalarımıza olanak sunarız

 • Dünya nüfusunun daha yoksul kesimleri için ilaç ve tarım alanlarındaki ürünlerimize erişimi arttırmayı amaçlarız.

 

Kamu paydaşlarıyla ortak bir zemin oluşturmayı amaçlarız. Farklı görüşleri dikkatle dinler ve anlayışa dayanan bir iletişim kurarız. Bu, tüm ilişkilerin ve iletişimlerin dürüst ve şeffaf olmasını gerektirir.

 

 • Pazarlarımızdaki lobi şeffaflığını arttırmak için sorumlu mevzuat önerilerini destekleriz

 • Bayer tarafından finanse edilen tüm üçüncü partiler ve biz, iletişimde kendimizi Bayer veya Bayer tarafından desteklenen taraflar olarak tanımlarız

 • Firma olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde Eyalet seviyesindeki siyasi katkılar hariç olmak üzere siyasi partilere, siyasetçilere veya siyasi makam adaylarına herhangi bir bağış yapmayız

 • Öğrenme ve ortak zemin oluşturma amacıyla STK’larla ilişki kurarız

 • Bayer eski kamu personellerini işe aldığı zaman, bu kişiler için geçerli olan kurallara ve gizlilik yükümlülüklerine saygı duyarız. Eski Bakanları veya Federal Devlet

 • Müsteşarlarını (diğer yargı alanlarında, ilk iki siyasi bölgelerde) siyasi görevlerinden sonraki iki yıl içerisinde işe almaktan kaçınırız. Faal milletvekillerini veya yasama yetkisine sahip karar vericileri işe almayız

 • Temsil ettiğimiz ve etkileşim kurduğumuz tüm paydaşların gizliliğine saygı duyarız

 • Bayer web sitesinde ilgili siyasi konulara ilişkin duruşumuzu yayınlayarak bu görüşlerin toplum nezdinde tartışılmasına olanak veririz

 • Ticaret birliklerinin aktif bir üyesi olarak, bu kuruluşların sorumlu lobi çalışmalarına yönelik davranış kuralları benimsemesini savunuruz

 • Uzlaşmaya vararak iki taraflı ve çok taraflı inisiyatiflere ve daha büyük fikir birliklerine katkı sağlamak isteriz

 • Lobi harcamalarımız konusunda şeffaf olmaya özen gösteririz.

 

Gazetecilerin ve medya temsilcilerinin bağımsızlığına saygı duyarız ve ilişkilerimizde şeffaf olmaya ve gerçekleri esas almaya çalışırız.

 

 • Gazeteciler ve medya temsilcileriyle açık ve şeffaf bir şekilde ilişki kurar ve doğru bilgi sağlarız

 • Sahte haber üretmez veya dağıtmayız

 • Şeffaf olmayan halk hareketleri için herhangi bir sponsorluk sağlamayız. Başkaları bizim için medya ile iletişim kurduğunda şeffaflığımızı koruruz

 • Bizimle çalışan tüm halkla ilişkiler ajanslarını standartlarımızdan sorumlu tutarız

 

Düzenleyiciler, kamu yararının korunmasında önemli bir rol oynar. Hem yeterli bilimsel kanıta dayanan hem de siyasi hedeflere uyan kararlar verirler. Bayer, düzenleyici kurumlarla olan iletişiminde ve karar verme sürecinde sağlanan veriler konusunda şeffaf davranarak iyi kararlar alınmasın katkıda bulunmak ister.

 

 • İnsanı ve çevreyi korumak için ürün güvenliğini sağlamaya çalışırız

 • Ayak izimizi doğru saptamak için İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre (HSE) performans verilerini toplar ve rapor ederiz

 • Ruhsat onay sürecindeki güvenlik verileri hakkında şeffafız

 • Ortak düzenleme ve kendi kendini denetim yoluyla ruhsatlandırma hedeflerinin desteklenmesi amacına bağlıyız

 • Yeni bulguların mevcut onaylar konusunda şüphe oluşturması halinde konuyla zamanında ve şeffaf bir şekilde ilgileniriz

 • Çıtayı herkes için yükseltme amacıyla ruhsatlandırma standartlarının küresel anlamda birleşmesini destekleriz.

 

Hissedarlarımıza, taahhütlerimiz doğrultusunda ticari sonuçlar sağlarken onların toplumda uzun vadeli değer oluşturmaya yönelik beklentilerini de kabul ederiz. Finansal hedefleri toplumsal sorumluluk ve çevre sorumluluğuyla birleştirdiğimiz kapsayıcı bir yaklaşım izler ve kısa vadeli hedefler ile uzun vadeli hedefleri dengeleriz.

 

 • Dünyadaki büyük zorlukların üstesinden gelmeye tüm gücümüzle odaklanır, hissedarlarımız için sürdürülebilir değer oluştururuz

 • Değer zincirimizin etkisi ile ilgili şeffaflık sağlarız

 • Sermaye piyasalarına doğru ve uygun bilgiyi zamanında iletiriz

 • Kurumsal varlıkları koruruz

 • Sorumlu risk yönetimi gerçekleştiririz

 • Finansal olmayan kilit göstergeleri, finansal göstergeler kadar titizlikle ölçeriz

 • Performans değerlendirmesi ve ücretlendirme alanındaki kararlarda hem finansal hem de finansal olmayan göstergeleri göz önünde bulundururuz