Bayer’de Şeffaflık

Şeffaflık, Bayer için en önemli önceliktir. Bilgiyi çeşitli alanlardan erişilebilir kılarak güven oluşturmayı taahhüt ediyoruz.

Şeffaflık olmadan güven yoktur – Bayer bu nedenle şeffaflığa olan bağlılığını daha da güçlendirmeyi vaat etmiştir.
Matthias Berninger
Bayer Küresel Halkla İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Başkanı

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Bayer’de şeffaf bir kurumsal yönetim vardır. Alman Kurumsal Yönetim Prensiplerini uzun vadede katma değer üretmek adına sürekli olarak destekliyoruz.

 

Çevrenin korunması ve insan hakları

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Responsible Care™ girişimine olan bağlılığımızla ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) gibi öncü girişimlere aktif küresel katılımımızla sürdürülebilir şekilde hareket eden bir şirket olarak misyonumuzun altını çiziyoruz. Bayer, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ’ne (SDG’ler) bağlıdır ve 2016 yılında şirketin bu hedeflere yönelik tutumunu ana hatlarıyla açıklayan bir bildiri yayınlamıştır.

 

Bayer, gerekli bildirimleri bütünleşmiş yıllık raporunda birleştirir.

 

Siyasi lobicilik

Avrupa kurumları ve ABD Kongresi tarafından işletilen şeffaflık kayıtlarında siyasi faaliyetlerimizle ilgili derinlemesine bilgiler sunuyoruz. Bayer bunu yaparken yasal gerekliliklerin çok ötesine geçer. Örneğin, yasal yayın zorunluluğu bulunmayan ülkeler için de veriler yayınlıyoruz.

 

Çalışmalar

Bayer Tarım Ürünleri bölümü, düzenleyici otoritelerin mahsul koruma ürünleri için ürün kayıtlarını onaylamak amacıyla kullandığı güvenlikle ilgili çalışmalara halka erişim hakkı tanır.

 

Bayer, insanlarda planlanan ve devam etmekte olan klinik araştırmalar hakkında bilgi vermeye tamamen kendini adamıştır. Hasta gizliliğini korurken şeffaflığın artmasının, nihayetinde yeniliği teşvik edeceğine ve hastalara fayda sağlayacağına inanıyoruz.

 

Sağlık mesleği mensuplarına yapılan ödemeler

Sağlık çalışanları ile yakın iş birliğinin ve eğitimin, yardım etmeye çalıştığımız hastalar için daha iyi sonuçlar elde etmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Sağlık profesyonellerinin ve sağlık kuruluşlarının sağladıkları zaman ve uzmanlığı tarafımızca dengelemek adına şeffaflığa bağlıyız.

 

Hasta kuruluşları ile iş birliği

Bayer, bir hastalıkla yaşayan insanların ihtiyaçlarını ve benzersiz anlayışlarını anlamak için organizasyonlarla iş birliği yapar. Böylece net ilkeleri takip ediyor ve finansal katkılarımızı açıklıyoruz.

 

Nasıl ilerleyeceğiz?

Yeni bir şeffaflık standardına doğru ilerleyen Bayer için bir sonraki adım bir pilot proje başlatmak olacak.

 

İşimiz ve ürünlerimiz, sağlık ve yiyeceklerin hassas bölgelerdeki insanların yaşamlarına dokunmasına katkı sağlıyor ve insanların, yaptığımızı anlamalarına yönelik doğal bir arzuya yol açıyor. Bu yüzden çabalarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz.