2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Farmer and Sons

"Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık" misyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için önemli katkılarda bulunuyoruz. Bugün dünyamız, artan ve yaşlanan nüfusun hayatını sürdürmesini ve doğal kaynakların geçmişte olduğundan daha sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya. Gezegenin sınırlarına saygı duyarak hem insan sağlığını iyileştirmek hem de artan dünya nüfusunu beslemek için Bayer olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak 2030 yılından önce ulaşmayı amaçladığımız net hedefler belirledik.

İnsanların yaşamlarını iyileştirmek ve ekolojik ayak izimizi azaltmak için yaptıklarımız:

Küçük Ölçekli Çiftçilere Destek
Küçük Ölçekli Çiftçilere Destek

2030'a kadar düşük ve orta gelirli ülkelerde 100 milyon küçük ölçekli çiftçiyi ürün, hizmet ve iş birlikleri ile destekleyeceğiz. Kendileri ve başkaları için yeterli oranda kaliteli gıda üretmelerine destek olmak istiyoruz. Dünya çapında, düşük ve orta gelirli ülkelerin gıda tedarikinin %80'ini karşılayan 550 milyon kadar küçük ölçekli çiftçi bulunuyor. Ancak birçok küçük ölçekli çiftçi kendi geçimini zor sağlıyor ve iklim değişikliğine karşı savunmasız durumda.

Healthcare Products

Ekonomik veya tıbbi olarak yetersiz hizmet alan topluluklarda 100 milyon insanın günlük sağlık uygulamalarına erişim sağlamasını hedefliyoruz. Dünya nüfusunun en az yarısının kendi kendine tedavi etme ürünleri gibi temel sağlık hizmetlerine erişimi yok. Bunu, uygun ürünlere erişim ve eğitim aracılığıyla değiştirmek istiyoruz.

Contraception 2030

2030'a kadar, düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 100 milyon kadının modern doğum kontrolü yöntemlerine erişim ihtiyacını karşılayacağız. Birleşmiş Milletler'e göre cinsiyet eşitliği, dünyanın gelecekte ekonomik ve sosyal gelişiminde belirleyici bir faktör olacak. Kadınların rolünü güçlendirmek ve modern aile planlaması konusundaki çalışmalarımızı artırmak istiyoruz.

Ekolojik Ayak İzimizi Azaltıyoruz

climate

Uygun önlemler alınmazsa, küresel sıcaklıklar 2 santigrat derecenin üzerinde artacak. Bu, gezegenimizin ekosistemlerini tehdit edecek; insanların, hayvanların ve bitkilerin sağlığını tehlikeye atacak ve artan dünya nüfusu için gıda tedarikini riske sokacak. Bu nedenle, Paris Anlaşması'na uygun olarak şirketimizde ve tüm değer zincirimizde sera gazı emisyonlarını azaltmak için harekete geçiyoruz. Aynı zamanda, tarımın çevreye etkisini büyük oranda azaltmak için çalışıyoruz.

Emissions

Bayer olarak, Paris Anlaşması doğrultusunda iklim değişikliğini hafifletmeye ve küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamaya kararlıyız. Tedarik zincirimiz de dahil olmak üzere, 2050 yılı için bilim temelli bir karbonsuzlaştırma ve net sıfır hedefi koyduk. 2030'a kadar emisyonlarımızda %42'lik bir azalma hedefliyoruz. 2030'a kadar ulaşmak istediğimiz Grup hedeflerimize tesislerimizi iklime zararsız hale getirmeyi de ekledik. Bunu başarmak için enerji verimliliği, enerji kaynakları, dengeleme ve değer zincirine odaklanan birtakım önlemleri hayata geçirmek üzereyiz. 2020 ve 2030 arasında, tesislerimizde enerji verimliliğini artırmak için 500 milyon Euro'luk yatırım yapacağız.

Certicates 2030

Kalan emisyonlar 2030’a kadar özellikle ormanların korunması ve tarım konularında onaylı iklim koruma projeleri üzerinden alınacak sertifikalar ile dengelenecek. Projeleri seçerken, uzun vadeli CO2 yakalama sağlamalarına ve sertifika satışı olmadan gerçekleşmemelerine özellikle dikkat ediyoruz. Ayrıca, projelerin uluslararası kabul görmüş standartlara göre sertifikalandırılması gibi şirket içi ek kalite koşulları uyguluyoruz.

Supply Chain Emissions

Bayer ürünleri ve hizmetleri, örneğin tedarik zincirinde veya müşteriler tarafından şirketin faaliyetlerinden önce ve sonra oluşan emisyonlar ile de bağlantılı. Bu durumda Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi, Bayer'in küresel ısınmayı 2 °C ile sınırlamaya ve CO2 emisyonlarının 2029'da 2019 değerine kıyasla en az yüzde 12,3 oranında azaltılmasına yardımcı olduğunu doğruladı. Tedarikçilerin çok fazla olduğu göz önüne alındığında, tedarik zincirine ve/veya müşterilere atfedilen emisyonlardaki yüzde 12,3'lük azalma, kurum içi emisyonlardaki yüzde 42'lik azalmaya benzer bir zorluk teşkil ediyor.

Sera Gazı Ayak İzini Azaltıyoruz

Dünya genelinde tarımın ekolojik ayak izi, sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 30 oranında azaltılmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bayer, CO2 emisyonlarını azaltmak için çiftçilerin toprak işlemeyi azaltması ve dijital çözümleri kullanması gibi iklim dostu yöntemleri uygulamalarına yardımcı oluyor.