İnovasyon

İnovasyon, artan ve yaşlanan bir nüfusu beslemek ve iyileştirmek için küresel zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olurken, sağlık ve beslenmede geleceği şekillendirme hedeflerimizi etkiliyor.

 

Yaptığımız her şeyde yeniliğin gücünü özümsüyoruz, bu nedenle araştırma ve geliştirmeye, açık inovasyona, girişimciliğe ve sosyal inovasyona dayanan bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim amacımız doğrultusunda, parlak bir yarın için daha iyi ürünler, çözümler ve hizmetler oluşturmaya yardımcı olmak için tüketiciler ve hastalarla yakın çalışıyoruz.

 

Araştırma ve Geliştirme

asdBayer, hem sağlık hem de tarım alanında araştırma yapan tek küresel şirkettir. Araştırmacılar arasında sistematik ve kapsamlı işbirliği yeni bir ivme yaratıyor. Yenilikçi çözümlerimizle, sağlık hizmetlerinde küresel zorluklara ve yeterli gıda tedarikini koruma ihtiyacına yanıt veriyoruz. Başarı, araştırma ve geliştirmedeki (Ar-Ge) mükemmelliğe dayanır. Çalışanlarımızın bilgi ve becerileri, bu çabamızda en değerli kaynağımızdır. Tıp ve modern tarım alanlarında yeni moleküller ve teknolojiler geliştiriyor, araştırma ve geliştirme projelerine sürekli yatırım yapıyoruz.

Bilim ve teknolojinin birleşmesi

Bugün bilim ve teknolojinin yakınsaması - verileri yeni boyutlarda kullanma potansiyeli ile birleştiğinde - Ar-Ge'yi temel şekillerde değiştiriyor. Ar-Ge genelinde özel programların yanı sıra sistematik ve kapsamlı işbirliği, Bayer ve müşterilerimiz için yeni değer yaratmaktadır.

 

Yaklaşık 16.000 bilim insanının çalıştığı küresel bir araştırma ve geliştirme ağına sahibiz. Araştırma projelerinin odağı, Sağlık ve Tarım segmentlerinin kapsayıcı konularını ele alan bölümlerimizin Ar-Ge stratejileri tarafından belirlenir. 2019 yılında araştırma ve geliştirmeye toplam 5.342 milyar Euro harcadık. Bu, satışlarımızın yüzde 12,3'üne denk gelmektedir.

 

Patentler Bayer’in Fikri Mülkiyetini Korur

Fikri mülkiyet haklarının küresel olarak güvenilir bir şekilde korunması, Bayer gibi bir inovasyon şirketi için özellikle önemlidir. Bu nedenle, yasal çerçeveye bağlı olarak büyük pazarlarda ürünlerimiz ve teknolojilerimiz için patent koruması almaya çalışıyoruz.