İnovasyon

İnovasyon, artan ve yaşlanan bir nüfusu beslemek ve iyileştirmek için küresel zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olurken, sağlık ve beslenmede geleceği şekillendirme hedeflerimizi etkiliyor.

 

Müşterilerimize sunduğumuz değeri en üst seviyeye taşımak için Çalışan İnovasyonu, Araştırma ve Geliştirme, Açık İnovasyon ve Toplumsal İnovasyon olmak üzere dört stratejik alana dayanan inovasyonları desteklemek için bütünsel bir yaklaşıma sahibiz. Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim amacımız doğrultusunda, parlak bir yarın için daha iyi ürünler, çözümler ve hizmetler oluşturmaya yardımcı olmak için çalışıyoruz.

 

Araştırma ve Geliştirme

asdBayer, hem sağlık hem de tarım alanında araştırmalar yapan tek küresel şirkettir. İnovatif çözümlerimiz ile sağlık alanındaki küresel zorluklara ve yeterli gıda sağlanması ihtiyacına çözüm arıyoruz. Başarımız, araştırma ve geliştirmedeki (Ar-Ge) mükemmeliyete dayanıyor. Bunu yaparken en değerli kaynaklarımız ise çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetenekleri. Yoğun araştırma gerektiren tıp ve modern tarım alanlarında, yeni moleküller ve teknolojiler geliştiriyor ve Ar-Ge projelerine devamlı yatırım yapıyoruz.

 

Bilim ve Teknolojinin Birleşmesi

Günümüzde, bilim ve teknolojinin birleşimi, verilerden yeni boyutlarda faydalanma potansiyeli yaratarak Ar-Ge'yi kökten değişikliğe uğratıyor. Ar-Ge genelinde sistematik ve kapsamlı iş birliklerinin yanı sıra özel olarak hazırlanmış programlar, Bayer ve müşterilerimiz için yeni değerler yaratıyor.

 

Yaklaşık 15.100 bilim insanının görevli olduğu araştırma ve geliştirme lokasyonlarından oluşan bir küresel ağımız bulunuyor. Araştırma projelerinin odak noktaları bölümlerimizin Ar-Ge stratejileri aracılığıyla belirleniyor ve bunlar sağlık ve tarım segmentlerinin kapsayıcı konularını ele alıyor. 2021 yılında toplamda 5.412 milyar euro araştırma ve geliştirme için harcandı. Bu, satışların %12,3'üne eşdeğer.

 

Patentler Bayer'in Fikri Mülkiyetini Koruyor

Bir inovasyon şirketi olduğumuz için fikri mülkiyet haklarımızın küresel düzeyde güvenli şekilde korunmasına çok önem veriyoruz. Bu nedenle, yasal çerçeveye bağlı olarak büyük pazarlarda ürünlerimiz ve teknolojilerimiz için patent koruması almaya çalışıyoruz.