Temel Konular

Gıdaya Erişim

Artan küresel nüfusun ekolojik sınırlar içinde gıda temin edebilmesine yardımcı olmak istiyoruz. Bu doğrultuda, gıda üretimini yoğunlaştırmak için sürdürülebilir araçlara ihtiyacımız var. Hedefimizin, sürdürülebilir tarımın ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Kişi başına düşen azalan arazi miktarı göz önüne alarak, toprak verimliliğini ve biyoçeşitliliği korumamız, suyu tasarruflu kullanmamız, ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmamız gerekiyor. Bunu başarma fırsatımız, dijital “hassas” tarım, daha iyi tohum çeşitlerinin geliştirilmesi ve son teknoloji ürünleriyle bitkinin korunmasıyla mümkün.

Sürdürülebilirlik Hedefi 2030: 100 milyon küçük ölçekli çiftçiye destek

Düşük ve orta gelirli ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan dünya çapında yaklaşık 550 milyon küçük çiftlik var. Örneğin, çoğu kadın küçük ölçekli çiftlik sahipleri, Asya ve Sahra altı Afrika'daki gıdanın %80'ini sağlıyor. Pek çok küçük işletme sahibi geçimlerini zor idame ettiriyorlar. Verimlilikleri nispeten düşük, tarımsal bilgi birikimine ve finansman seçeneklerine erişimleri yok. Ayrıca sert hava koşullarına ve hasat kayıplarına karşı çok daha hassaslar.

 

2030'a kadar, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 100 milyon küçük ölçekli çiftçinin kendilerini, başkalarına gıde temin edebilmeye, gelirlerini artırmaya yetecek kadar gıda üretmesini desteklemeye ve tarımsal bilgi, ürün ve hizmetlere erişimleri olmasını istiyoruz. Küçük çiftçiler için geliştirdiğimiz ürün ve hizmet portföyümüzü genişleterek onlara destek olmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda özel dijital çözümlere erişimi de içerecek. Odak noktamız; araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, şirketler, sosyal girişimler, diğer kurumlarla işbirlikleri ve ortaklıklar yoluyla özellikle küçük çiftçiler için tarımsal uzmanlığa, ürünlere, hizmetlere ve pazarlara erişimi iyileştirmektir. Bunun güzel bir örneği, küçük ölçekli çiftçileri eğitim,pazar erişimi ve teknolojinin yanı sıra finansman seçenekleriyle destekleyen Better Life Farming ittifakıdır. Böylece yerel gıda üretiminin güçlendirilmesine ve kırsal alanlarda yoksulluğun azaltılmasına önemli bir katkı sağlayabiliriz.

gidaya-erisim