Sağlığa Erişim

Dünya Çapında Sağlık Hizmeti Sağlamak

Küresel sağlık, Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar ulaşmak istediği hedefler arasında yer alıyor. Herkes için sağlık, aynı zamanda, yoksulluğa karşı küresel mücadelenin temel dayanağıdır. İlaçların temin edilmemesi,, yoksulluk, kötü sağlık sistemi ve tıbbi verilere yetersiz erişim nedeniyle, dünyanın pek çok yerinde milyonlarca insan hâlâ temel sağlık hizmetlerine erişemiyor.

 

Sağlık ve beslenmedeki lider konumumuz, çözüm bulmaya önemli ölçüde katkı sağlamamıza imkan veriyor. İnsanların, gelir düzeyleri yada geçmişleri göz önüne alınmadan, tıbbi gelişmelere ulaşabilmelerini istiyoruz. Bunu başarmak için bilimsel uzmanlığımızı, ürünlerimizi, ortaklıklarımızı ve küresel ağlarımızı kullanıyoruz.

 

Afrika uyku hastalığı, Chagas, Zika, Sıtma, Dang humması ve Benzeri Hastalıkların Önlenmesi

Uzun yıllardır aktif olarak tropikal hastalıklarla mücadele ediyoruz. Örneğin, Latin Amerika'da yaygın olan Afrika uyku hastalığı ve Chagas hastalığına karşı aktif maddelerimizden ikisini Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ücretsiz olarak sağlıyoruz. Ayrıca sivrisinekler gibi hastalık vektörleri tarafından bulaşan sıtma, dang ve Zika virüsü gibi hastalıkların kontrolüne yönelik programları da destekliyoruz.

 

Dang hummasıyla yaşamak

Dang humması tüm popülasyon gruplarını etkileyebilir. Diğer tropikal hastalıklar çok düşük gelire sahip olan gruplarda görülür.

 

Bu konudaki ana odağımız ürün geliştirme ve ortaklık projeleridir. Ayrıca, halk sağlığı ve çevre için mümkün olduğunca sürdürülebilir olan optimum sonuçlara ulaşmayı amaçlayan eğitim ve öğretim girişimleri sağlıyoruz:

 

Entegre yönetim yaklaşımını destekliyoruz

2030 Sürdürülebilirlik Hedefimiz: 100 milyon kadının aile planlamasına erişimini sağlamak

Birleşmiş Milletler’e göre cinsiyet eşitliği, dünyanın gelecekteki ekonomik ve sosyal kalkınmasında çok önemli bir faktör olacak.

 

Modern doğum kontrol yöntemleri, kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmelerine yardımcı olur. Genellikle aileler ve topluluklar üzerinde olumlu etkileriyle, hayatta kendi yollarını belirlemelerine katkı sağlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki ürünlerimize erişimi iyileştirmek adına (İlaca Erişim), hem çok taraflı hem de iki taraflı aile planlaması programları için doğum kontrol haplarının sağlanması ve lojistik destek gibi konulara odaklanan bir dizi uzun vadeli ortaklığa adım attık.

 

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 200 milyondan fazla kadının hala modern aile planlama araçlarına erişimi yok. 2030 yılına kadar oradaki en az 100 milyon kadına modern doğum kontrol yöntemlerini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Aile planlamalarını desteklemek aynı zamanda kadın olarak haklarını kullanmaları ve potansiyellerini sergilemeleri için onları güçlendirmek anlamına da geliyor ki bu, ulusal ekonomilerinin sosyoekonomik gelişimi için çok önemli.

 

2030 Sürdürülebilirlik Hedefi: Dünya çapında yetersiz hizmet alan topluluklarda 100 milyon kişinin günlük sağlık uygulamalarına erişimini sağlamak.

Küresel sağlık sistemleri sürekli bir maliyet baskısı altındadır. Yaşlanan nüfus, artan nüfustaki yaşam tarzı ile ilgili hastalıklar ve artan maliyetler, giderek daha fazla insanın sağlık hizmetlerine erişimini engelliyor ve dünyanın yetersiz hizmet alan topluluklarını, özellikle de orada yaşayan kadın ve çocukları geride bırakıyor. Dünya nüfusunun en az yarısı kişisel bakım ürünleri dahil temel tıbbi hizmetlere erişemiyor.

 

Öz bakım çözümlerine ve sağlık eğitimine erişimin genişletilmesi, hastaların hastalıkları önlemelerine ve kendine bakmanın tek seçenek olabileceği topluluklara sağlık hizmeti sunmalarına yardımcı olabilir. Başlangıçta kadın sağlığına odaklanan, hamile kadınlar ve çocuklar için mikro besin maddelerine erişimi genişleten Bayer, güvenilir markalarımızın bulunabilirliğini ve satın alınabilirliğini artıracak ve öz bakım girişimlerini destekleyecektir.

 

Afrika uyku hastalığı, Chagas, Zika, Sıtma, Dang humması ve Benzeri Hastalıkların Önlenmesi

Uzun yıllardır aktif olarak tropikal hastalıklarla mücadele ediyoruz. Örneğin, Latin Amerika'da yaygın olan Afrika uyku hastalığı ve Chagas hastalığına karşı aktif maddelerimizden ikisini Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ücretsiz olarak sağlıyoruz. Ayrıca sivrisinekler gibi hastalık vektörleri tarafından bulaşan sıtma, dang ve Zika virüsü gibi hastalıkların kontrolüne yönelik programları da destekliyoruz.

 

Dang hummasıyla yaşamak

imageDang humması tüm popülasyon gruplarını etkileyebilir. Diğer tropikal hastalıklar çok düşük gelire sahip olan gruplarda görülür.

 

Bu konudaki ana odağımız ürün geliştirme ve ortaklık projeleridir. Ayrıca, halk sağlığı ve çevre için mümkün olduğunca sürdürülebilir olan optimum sonuçlara ulaşmayı amaçlayan eğitim ve öğretim girişimleri sağlıyoruz:

 

  • Bilgiyi yayma: Yerel halkları vektör kaynaklı hastalıklar hakkında eğitiyor ve onlara özel çevrelerinde enfeksiyonları önlemek için ihtiyaç duydukları becerileri öğretiyoruz.

  • Çevrimiçi öğrenme araçları: Yüksek riskli bölgelerde yaşayan insanlar için çevrimiçi, etkileşimli bir öğrenme platformu geliştirdik: Sivrisinek Kontrolü Öğrenme Laboratuvarı.

  • Ortaklıklar: 2008'den beri, nüfusun sağlığını korumak için acil olarak ihtiyaç duyulan yeni böcek öldürücüler geliştirmek için IVCC (Uluslararası Vektör Kontrol Konsorsiyumu) ile birlikte çalışıyoruz.

  • Ayrıca Malezya'daki IMR ve Gana'daki Noguchi Enstitüsü gibi ulusal kuruluşlarla ve Afrika'daki diğer birçok kuruluşla işbirliği yapıyoruz.

  • Ürün yönetimi: Ürün yelpazemize ek olarak, ürünlerimizin doğru kullanımı konusunda da destek ve eğitim sağlıyoruz.

  • İşbirliği: ABD CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile işbirliğimizin bir parçası olarak, Porto Riko'daki hükümete, yerel nüfusu Zika virüsünü durdurma çabalarında desteklemek için ürünler ve eğitim materyalleri sağlıyoruz.