Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilir eylemler, şirketimiz için istikrarlı, uzun vadeli büyümeyi garanti eder ve topluma pozitif bir değer sağlar. Sürdürülebilirlik, Grup stratejimizin temel bir unsurudur.

 

Sürdürülebilirlik, Yönetim Kurulu Başkanı'nın sorumluluğundadır. Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görevinde; stratejiler geliştiren, faaliyet alanlarını, hedefleri, temel performans göstergelerini, yönetim sistemlerini, kurumsal politikaları belirler ve Yönetim Kurulu adına Sürdürülebilirlik Raporu'nu derleyen Kamu İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Birimi tarafından desteklenmektedir. Operasyonel uygulamalar, birimlerimizde ve değer zinciri boyunca önemsenir. Bu uygulamaları ve iç denetimleri gözden geçirmek ve revize etmek, yönetim sistemlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesini, ilgili gereksinimlere uygun hale getirilmesini sağlar.

 

Kurumsal Sağlık, Güvenlik ve Çevre Fonksiyonu, başlığında belirtilen alanlardan sorumludur.

 

Sürdürülebilirlik Konseyi

Bayer, 2020 yılında Yönetim Kurulu'na ve organizasyona tüm sürdürülebilirlik konularında tavsiyelerde bulunacak bir Sürdürülebilirlik Danışma Konseyi kurmuştur. Bu konseyin çalışanları; sağlık hizmetleri, beslenme, tarım ve çevre alanlarından geniş bir görüş yelpazesini, farklı coğrafi kökenleri ve farklı cinsiyetleri temsil eden dış uzmanlardan oluşacaktır. Konsey, şirketi sürdürülebilirlik stratejisini uygulamada destekleyecek, stratejik konularda tavsiyelerde bulunacak, özellikle yeni bakış açılarıyla deneyim yelpazesine katkıda bulunacaktır.

 

Sorumlu İşletme Uygulamaları

Grubun sürdürülebilirliğe odaklanması, Bayer Societal Engagement (BASE) ilkelerinin çok önemli bir rol oynadığı sorumlu iş uygulamalarında kurulmuştur. Uyumluluk (örneğin yolsuzlukla mücadele, sorumlu pazarlama), İK politikası, ürün yönetimi, çevre koruma, sağlık, güvenlik ve tedarikçi yönetimi, riskleri erken bir aşamada tanıma ve en aza indirme çalışmalarında temel faaliyet alanları arasındadır.

 

Önceliklendirme Analizi ve Faaliyet Alanları

Önemli paydaş gruplarının temsilcilerini, yönetim kadrosunu ve yönetim dışı çalışanları inceleyen bir önceliklendirme analizi ile çeşitli paydaşların beklenti ve gereksinimlerini düzenli olarak belirliyoruz. Sonuçlar, sürdürülebilirlikle ilgili fırsat ve risklerin yanı sıra en son gelişmeleri ortaya çıkarıyor ve bunları ele almamıza yardımcı oluyor.

 

Bayer yöneticileri, ilgili konuların dış perspektiften değerlendirilmesini, şirketin çevre, çalışanlar ve her bir ilgili konu alanında sağlık üzerindeki etkisinin bir tahminiyle tamamlar. Son olarak bu temelde önceliklendirilen konular Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

 

2018'deki son kapsamlı önceliklendirme analizinde Monsanto'nun satın alınması dikkate alınarak belirlenen faaliyet alanları, sürdürülebilirlik stratejimizin daha da geliştirilmesine katkıda bulundu. Sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımımızın ve finansal olmayan Grup hedeflerimizin odak noktaları:

 

 • Sağlık hizmetlerine erişim

 • Sürdürülebilir gıda tedariki

 • İklim koruması

 • İş etiği

 • Ürün yönetimi

 • Çevresel koruma

 • Yenilik

 

Bunu başarmak için, şirketin çeşitli alanlarından uzmanlar, iç yöneticiler ve dış paydaşlarla dünya çapında bir anket yaptık. Bu analizin hedefleri şunlardı:

 

 • Sürdürülebilirlik bağlamında ilgili konuları belirlemek

 • Eğilimleri ve gelişmeleri belirlemek

 • Sürdürülebilirlik bağlamında Bayer'in performansına ilişkin dış izlenimini ölçmek / zayıflıkları ve iyileştirme ihtiyacını belirlemek

 • Yeni bir sürdürülebilirlik stratejisi için ilgili konuları önceliklendirmek

 • CSR Direktifi Uygulama Yasası (CSR-RUG), Alman Ticaret Kanunu (Bölüm 289a-298e, Bölüm 315 HGB) ve GRI Standartları uyarınca harici gereksinimleri karşılamak

 

Paydaş anketine aşağıdaki paydaş grupları dahil edildi:

 

Paydaş Grupları

 

Bayer tesisleri yakınındaki sakinler

Politikacılar ve kamu yetkilileri

Bankalar

Derecelendirme kuruluşları

Bayer yönetimi

Sivil Toplum Kuruluşları

Danışmanlar / Kurumsal Denetimcileri

Dernekler

Yatırımcılar

Yatırım Temsilcileri / Dağıtım Ortakları

Müşteriler

Rakipler

Tedarikçiler

Bilim / Üniversiteler / Okullar

Medya

Diğer

 

GRI Standartlarına uygun olarak, aşağıdaki iki kalem, temel sorunları belirlemek ve önceliklendirmek için uygulanan faktörler arasındadır:

 

 • Bayer'in ticari faaliyetlerinin ekonomik, sosyal veya çevresel konular üzerindeki etkisi

 • Bayer paydaşlarının kararları üzerindeki etkisi

 

İç ve dış bakış açısı anketinin sonuçları yeni bir önceliklendirme matrisinde birleştirildi.

 

handlungsfelder_620px_en_1.png