Kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak Sürdürülebilirlik

Bayer için sürdürülebilirlik, temel olarak gelecekteki yaşayabilirliği ifade eder ve iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kalıcı bir ticari başarıya ancak ekonomik büyüme ile ekolojik ve sosyal sorumluluk arasında bir denge sağlayarak ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Sorumlu iş uygulamaları Bayer Group'un sürdürülebilir uyumlaştırma ilkesinin temelini oluşturur. Uyumluluk, insan kaynakları politikası, ürün yönetimi, sağlık, çevresel koruma ve güvenlik ile tedarikçi yönetimi alanlarında bu uyumlaştırmayı uygulayarak erken bir aşamada riskleri tespit edebilir ve azaltabiliriz. Bu, yaptığımız işin toplum tarafından kabul görmesi için temel gerekliliklerden biridir. Bu bağlamda, sunduğumuz yenilikçilik ile global zorlukların aşılmasına katkıda bulunmayı ve böylece ek iş fırsatları yaratmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Kurumsal stratejimiz, misyonumuzu yerine getirirken başvurduğumuz sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumludur. Hedefimiz, sosyal değerlere olan saygımızı korurken aynı zamanda girişimsel bir değer yaratarak şirketin başarısını sürdürmek ve artırmaktır. Gelecekte önemli toplumsal fayda sağlayacak ve üretim ve uygulama açısından güvenli olan ürünler geliştirmekteyiz. Bu, sürdürülebilir şekilde kârlı bir büyüme sağlamanın ve gelecekteki iş başarımızı garanti altına almanın tek yoludur. Bu nedenle sürdürülebilirlik, şirketimiz için ekonomik anlamda önem ifade eder. Sürdürülebilirlik, Bayer'de tek başına ayrı bir rol oynamamakla birlikte araştırma ve insan kaynakları alanları ile aynı şekilde kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Sürdürülebilirlik stratejimizin odağında şunlar yer alır:

  • İş risklerimizi azaltan sorumlu iş uygulamaları ve
  • Bizim için hem yeni iş fırsatları yaratan, hem de ekonomik, ekolojik ve toplumsal fayda üretmemizi sağlayan kendi yenilikçi gücümüz.