Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması 2016 - 2017

Konu

 

“Daha İyi Bir Yaşam”

 

Tüm canlıların “Daha İyi Bir Yaşam” yaşamasına yönelik ve proje rehberine uygun olarak hazırlanmış bilimsel projeler değerlendirilecektir.

 

Ödüller

 

Birincilik Ödülü: Mac Book Pro & GoPro Hero4 & iPad Pro + Apple Pencil
İkincilik Ödülü: Mac Book Pro & GoPro Hero4
Üçüncülük Ödülü: Mac Book Pro
Bayer Özel Ödülü: iPad Pro

 

Proje Rehberi

 

Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

 

1. Proje Sorusu: Projenin çıkış noktasını oluşturan soru ya da sorular burada yer almalıdır.
2. Projenin Adı: Çok uzun olmayan ve ilgi çekici başlıklar tercih edilebilir.
3. Projenin Konusu: Bu kısım projenin içeriğinin hangi konu başlığı ile ilgili olduğunu ifade eder.
4. Projenin Amacı ve Hedefleri: Bu kısma elde edilmek istenilen sonucun basit anlatımı yani amacı yazılmalıdır ve tek bir cümleyle ifade edilmelidir. Ayrıca tanımlanan amaca hizmet edecek ölçülebilir hedefler de belirlenmelidir.
5. Projenin Yöntemi: Proje çalışması sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirme ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır. Bu kısımda belirtilen noktalarla ilgili açıklamalara yer verilmelidir.
6. Projenin Sonucu: Bu kısma projenin amacının gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirebilmek için yapılan işlem, deney ve gözlemler sonucunda ulaşılan sonuç yazılmalıdır.
7. Proje Sonucunun Değerlendirilmesi: Amacın gerçekleşip gerçekleşmediği ulaşılan sonuçla birlikte bu kısımda ele alınmalı ve görüşler yazılmalıdır.
8. Projenin Yararlılığı: Bu kısma projenin toplumsal, ekonomik ya da sosyal açıdan yararları yazılmalıdır.
9. Projenin Uygulanabilirliği: Bu kısma projenin uygulama ve kullanışlılık açısından ucuz ve verimli bir çözüm üretip üretmediği ile ilgili bir açıklama yazılmalıdır.
10. Projenin Özgünlüğü: Projenin özgün olması, daha önce yapılmamış olması gerekir. Bu kısma projenin daha önce yapılan çalışmalara göre bilimsel olarak farklılığını, orjinalliğini ve yaratıcılığını ortaya koyan cümleler yazılmalıdır.
11. Kaynak Taraması: Bu kısımda proje ile ilgili incelenen kaynaklara yer verilmelidir.

 

Yarışma Süreci

 

• Ödüller, kazanan ekiplerde kişi başına verilecektir.
• Finale kalan projelerin danışman öğretmeni ve öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım ve konaklama bedelleri ile İstanbul içindeki ulaşım ve yemek masrafları Bayer tarafından karşılanacaktır.
• Yarışmaya başvuran projeler jüri tarafından “özgünlük”, “bilimsel yöntem”, “yararlılık”, “uygulanabilirlik”, “sunum” ve “sonuç” kriterlerine göre değerlendirilecektir.
• Yarışmanın sonuçları 20 Mart 2017 tarihinde www.bayer.com.tr adresinde açıklanacak.

 

Final görüşmesine ait saat vb detaylar, organizasyon tarafından ayrıca bildirilecektir.