Salı - Şubat 28, 2017

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi Gönüllü Öğretmenlerin Katılımıyla Büyüyor

“Bayer Genç Bilim Elçileri” projesi ile daha çok çocuğa ulaşmak için gönüllü olan öğretmenler bilim okuryazarlığı eğitimi aldı. Proje 2017 yılında bu eğitimler aracılığı ile 150 öğretmene ulaşmayı hedefliyor.

Bayer Türk ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hayata geçirdiği “Bayer Genç Bilim Elçileri” projesi altıncı yılında kapsamını genişleterek 7 bölgeden gelen 9 öğretmenin katılımıyla “bilim okuryazarlığı öğretmen eğitimini” gerçekleştirdi. Üniversite eğitimi süresince Bayer Genç Bilim Elçileri projesinde gönüllülük yapmış ve öğretmen olarak mezun olmuş gençler projeyi çevrelerindeki meslektaşlarına aktarmak için detaylı bir eğitim aldılar. Eğitim kapsamında ekip çalışması, beden dili, iletişim teknikleri konularında interaktif grup çalışmalarına katılan gönüllü öğretmenler bölgelerine döndüklerinde projeye dair bilgilerini meslektaşlarına aktarmaya ve proje içeriğini sınıflarında uygulamaya başlayacaklar.

Beş yıldan bu yana 22.860 çocukla biraraya gelen Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin 2017 yılı için hedefi ilkokul çağındaki 5.000 çocukla buluşarak gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirmek. Proje bu yıl Hatay, Bitlis, Aydın, Adıyaman, Konya, Artvin, Kastamonu ve İstanbul’da; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri‘nin belirlediği ilkokullarda gerçekleştiriliyor.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi Hakkında

Bayer Türk’ün TOG ile birlikte gerçekleştirdiği “Bayer Genç Bilim Elçileri” projesi ilköğretim çağındaki çocukları gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek Türkiye’de bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üzerinde titizlikle çalışılarak hayata geçirilen Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin iki aşaması bulunuyor. Öncelikle gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, “Bilim Okuryazarlığı” başlığında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyor. Ardından ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere, ilköğretim okullarında bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

Etkinlik faaliyetleri, haftalık ders saatleri dikkate alınarak okullarda gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde çocukların ilgisini çeken ve Bayer’in küresel iş stratejileriyle örtüşen; artan ve yaşlanan dünya nüfusu, artan enerji talebi, artan gıda ve yem ihtiyacı, artan yaşam kalitesi ve azalan kaynaklar gibi dünyanın geleceğini ilgilendiren mega trendlere farkındalık oluşturacak yedi eğlenceli deney yapılıyor.

Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici birimi olan “Bilim Tohumları Ekibi” ise Bayer’in Türkiye’deki 60. yıldönümüne özel geliştirilen bir uzantısı olarak 2014 yılında hayata geçirildi. Bilim Tohumları Ekibi, gezici bir eğitim aracı ile yola çıkarak köy köy dolaşıyor ve kırsal yerleşimdeki çocuklar ile buluşuyor. Bugüne kadar yaklaşık 67.000 km kat eden ekip 196 noktada çocuklarla buluştu.