Bayer Genç Bilim Elçileri

 Zoom image

Bayer Türk’ün Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği “Bayer Genç Bilim Elçileri” projesi Bayer’in küresel iş stratejileriyle örtüşen, artan ve yaşlanan dünya nüfusu, artan enerji talebi, artan gıda ve yem ihtiyacı, yükselen yaşam kalitesi ve azalan kaynaklar gibi dünyanın geleceğini ilgilendiren mega trendlere farkındalık oluşturacak şekilde hazırlandı. Proje ilköğretim çağındaki çocukları gelecekte bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek Türkiye’de bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çocukların bilime bugüne kadar hiç bakmadıkları bir pencereden bakmalarını sağlamak, bilime ilgi duymaları için onları teşvik etmek ve hatta bilim alanında çalışmalar yapmak için yüreklendirmek projenin temel amaçlarını oluşturuyor.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin iki aşaması bulunuyor; öncelikle gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, “Bilim Okuryazarlığı” başlığında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyor. Ardından ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere, ilköğretim okullarında bir dizi etkinliği hayata geçiriyor.

İngiltere’nin en saygın ödüllerinden Best Business Awards’da “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülüne layık görülen Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, ilköğretim çağındaki çocuklara bilim okuryazarlığı becerisi kazandırmayı hedefliyor.

Bilim okuryazarlığı, bilim hakkındaki her şeyi bilmek değildir. Bilim okuryazarlığı, bilimin gerçekten nasıl çalıştığını merak etmekle başlar; araştırma ve anlama aşamalarıyla sürer.

Bilim okuryazarı olmak, aynı zamanda, kişinin karar verme, sivil katılım, kültürel ilişkiler ve üretim için gerekli olan bilimsel kavramları ve süreçleri bilmesini de sağlar. Böylece önce gençleri, daha sonra da çocukları günlük hayatlarında merak ettikleri şeyleri sorabilen, sorgulayabilen, doğa olaylarını gözlemleyebilen ve anlamaya çalışan bireyler haline getirir.

Bayer Genç Bilim Elçileri projesi, 7 yılda farklı şehirlerde 33.695 çocuğa ulaştı.