Daha İyi Bir Yaşam için Çalışmak

Toplumun geleceğinin yaşanabilirliğine katkıda bulunmak ve çeşitli yollarla değer oluşturmak bizim için oldukça önemli.

Temel çalışma alanımız gereği toplumsal gelişme üzerinde büyük bir etkiye sahibiz. Aynı zamanda toplumsal çerçeve koşullarına ve inovasyon dostu bir çalışma çevresine bağlıyız; bu nedenle, toplumun geleceğinin yaşanabilirliğine katkıda bulunmak ve çeşitli yollarla değer oluşturmak bizim için oldukça önemli. Bayer’in şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olan toplumsal taahhüdümüz kapsamında bilim ve eğitim, sağlık, toplumsal ihtiyaçlar ve toplum projeleri alanlarında hedefli stratejik yatırımlar yapmaktayız.

Bayer Sürdürülebilirlik Kampı: 2012 yılında Pittsburgh'deki Sürdürülebilirlik Kampına aktif olarak katılan Amerikalı ve Alman öğrenciler Paul Schulze, Anna-Lena Eickelberg, Yannik Cormaux ve Tre’Von Walker (sağdan sola).

Bayer dünya genelinde eğitim ve bilim, sağlık ve toplumsal ihtiyaçlar ve spor ve kültür ile ilgili temel alanlarda çeşitli şekillerde aktif rol almaktadır. Bayer Group, vakıflarıyla birlikte ileri teknoloji düzeyindeki araştırmaları, yetenekli bireyleri ve yenilikçi eğitim ve toplum projelerini desteklemektedir. Bayer 2013 yılında bu faaliyetler için yaklaşık 50 milyon Avro (2012: 49 milyon Avro) fon sağlamıştır. Çalışma operasyonlarında olduğu gibi, Bayer'in toplumsal taahhüdü de yenilikçilik ve öncülük ruhuna dayanmaktadır.

Faaliyet Alanları

Taahhüdümüzü üç faaliyet alanı üzerine odaklamaktayız: Eğitim ve araştırma, sağlık ve toplumsal ihtiyaçlar, spor ve kültür.

Bayer Bilim ve Eğitim Vakfı, dünya genelindeki genç bilim insanları ile ünlü araştırmacıları bilimsel ödüller, verilen ünvanlar ve araştırma bursları vasıtasıyla desteklemektedir. 2013 yılında vakıf bu amaçla toplam 2 milyon Euro tutarında fon onaylamıştır.

Uluslararası Bayer Early Excellence in Science Award her yıl üç kategoride verilmektedir: Biyoloji, kimya ve materyaller. Bayer vakfı bu ödülü akademik kariyerlerinin erken döneminde olan yetenekli genç bilim insanlarına vermektedir. Bayer Bilim ve Eğitim Vakfı tarafından bilimsel başarılar için verilen diğer onur ödülleri arasına Otto Bayer Ödülü, Hansen Ailesi Ödülü ve Bayer Tromboz Araştırmaları Ödülü yer almaktadır.

Bayer ayrıca genç bireylerin bilime yönlendirilmesini de desteklemektedir. Öğrencilere yönelik inisiyatifler ve burs programları ile bilim, teknoloji ve tıp alanlarında ilgi uyandırmayı ve bu ilgili desteklemeyi hedefliyoruz. Bu şekilde, potansiyeli olan yetenekli genç bireylerin öncü araştırmacılar haline gelmelerine erken yaştan itibaren yardımcı oluyoruz.

Dünyanın birçok bölgesinde sağlık hizmetlerinin ve toplumsal koşulların iyileştirilmesine çalışmaktayız. Bu amaca ulaşmak amacıyla, uluslararası programlar kapsamında ortaklarımızla iş birliği yapmakta ve yerel inisiyatifleri desteklemekteyiz.

Bayer'in halk sağlığı alanında Çin hükümetiyle iş birliği yaparak yürüttüğü projelerden biri, Çin'in batısında yer alan ve yeterli tıbbi hizmet sağlanamayan kırsal alanlardaki hekimler için ileri düzeyde eğitim sağlanmasına yöneliktir. Bayer'in temel çalışma alanındaki ekonomik faaliyetlerini destekleyen, Tıbba Erişim (ATM; Access to Medicine) stratejisidir. Bu programın bir parçası olarak, şirket "ihmal edilmiş" tropikal hastalıklarla mücadele için ücretsiz ilaçlar sağlamaktadır.

Şirketin 150. yılında Bayer Cares Foundation ilk kez dünya genelinde şirket tesislerinin çevresindeki alanlarda yaşam koşullarını kendi proje fikirleriyle iyileştirmeyi hedefleyen çalışanlarını desteklemiştir.

Toplumsal ihtiyaçlar vakfımızın faaliyet gösterdiği bir diğer alan ise afet yardımıdır. Şirket, doğal afetlerden etkilenen bölgelerde maddi bağış ve diğer yardımlarla temsil edilirken, vakıf da bu tip zor durumlarla karşılaşanlara yardımcı olmak amacıyla sürdürülebilir yeniden yapılanma projelerini desteklemektedir.

Bayer, kültür ve spor alanlarında yüz yıldan fazla süredir aktif olarak yer alarak, Almanya'daki tesislerinde kültürel yaşam ve spor fırsatlarına sürdürülebilir katkı sağlamaktadır. Şirket 2013 yılında rekreasyonel, engellilere yönelik ve yarışmalı spor faaliyetleri için yaklaşık 13 milyon Avro tutarında fon sağlamıştır.