Bayer

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak, Bayer’in kurumsal stratejisinin temel unsurlarından biridir. Faaliyetlerimizi, dünyanın tüm bölgelerinde daha fazla insanın sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişimine,iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara çözüm üretmeye ve çevreyi korumaya odaklıyoruz.

 

baumann_770x254_0.jpg

fffffffffffffffffffffdsssssssssssssssssssssssss

Sürdürülebilirliği stratejimizin ve operasyonlarımızın daha da güçlü bir parçası haline getirerek, uzun vadeli getiriler elde etmeyi, toplum ve çevre için olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması doğrultusunda şirketimiz, 2030 yılı için iddialı hedefler belirledi.
Werner Baumann
,
Bayer AG Yönetim Kurulu Başkanı (CEO)

Stratejimizin Temeli

Bayer, 150 yılı aşkın geçmişi ile, sağlık ve beslenme alanlarında uzmanlaşmış bir yaşam bilimleri şirketidir. Yenilikçi cesaretimiz, açlıkla mücadele (Hedef 2) ve sağlık hizmeti sunma (Hedef 3) ile ilgili Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılamaya önemli ölçüde katkıda bulunmamızı sağlıyor. Buna ek olarak, kadınları güçlendirme (Hedef 5), sera gazlarını azaltma, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etme (Hedef 13) ve karadaki yaşamı koruma (Hedef 15) konusundaki çabalarımızı iki katına çıkarıyoruz.