Cumartesi - Kasım 21, 2020

Kamuoyuna Duyuru

Son dönemde glifosat aktif maddesini içeren ürünümüz Roundup’ın T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’deki lisans ve ruhsatının iptal edildiği yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Haberlerde iddia edildiği gibi mevcut durumda Roundup lisans ve ruhsatının iptali veya glifosat aktif maddesinin yasaklanması söz konusu değildir.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına özetle;

Davacı tarafından; glifosat içeren tarım ilaç lisansları ve ruhsatlarının iptal edilmesi, piyasadan toplatılması, glifosat aktif maddesinin tarım ilaçlarının üretiminde kullanılmasının yasaklanması taleplerini zımnen reddeden T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında, bu zımni ret işleminin iptali amacıyla idari işlemin iptali davası açılmıştır.

Davanın görüldüğü Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen 14.07.2020 tarihli kararda, aktif maddeye ilişkin herhangi bir yasaklama veya sınırlamaya yer verilmemiştir.

Bu karar, bir üst itiraz mercii olan İstinaf Mahkemesi’ne, konunun esası hakkındaki itirazlarımız ile birlikte geçtiğimiz ay yürütmeyi durdurma istemli olarak taşınmıştır. Dosyanın gönderildiği Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 11.11.2020 tarihinde verilen karar, davanın esasına ilişkin değil ve fakat sadece yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkindir. Yargı süreci ise halen devam etmektedir. İstinaf Mahkemesi olan Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesi, bundan sonra davanın esasına ilişkin inceleme yapacaktır. Mevcut durumda, herhangi bir mahkeme tarafından glifosat aktif maddesine ilişkin verilmiş bir iptal, kısıtlama, yasaklama vs. kararı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bayer Türk

Bilgi için: Artı İletişim Yönetimi - bayer@artipr.com.tr0538 436 61 27