Pharmaceuticals

 Zoom image

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Bayer, insanların yaşamlarını iyileştirmek için tedaviler geliştirmekte ve hastalara sunmaktadır. Bayer’in her biri kendi alanında yenilikler getiren ilaçları, hem birinci basamak hekimler, hem de uzman hekimler tarafından reçetelendirilmektedir. Bölüm iki ana birimle faaliyet göstermektedir.

 

Genel Tedaviler ve Kadın Sağlığı

 

Genel Tedaviler ve Kadın Sağlığı Bölümü; hipertansiyon, tromboemboli, koroner kalp hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinin yanı sıra kadın ve erkek sağlığına yönelik alanlara da yoğunlaşmaktadır.

 

Özel Tedaviler

 

Özel Tedaviler Bölümü; kronik ve hayatı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden, hastaların yaşam kalitesini geliştiren, hastaların ömürlerini uzatabilen, güvenli, etkili ve yenilikçi tedavi seçenekleri sunmaktadır ve multipl skleroz (MS), hemofili, pulmoner hipertansiyon, oftalmoloji ve birçok kanser türlerinin üzerinde çalışmaktadır.

 

Radiology & Interventional

 Zoom image

Radiology & Interventional Bölümü, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemelerinde (MRG) kullanılmak üzere geliştirdiği ve ürettiği kontrast maddeler ile bir dünya lideridir. Radiology&Interventional Bölümü ayrıca, otomatik kontrast madde enjektörleri ve ilgili sarf malzemeleri ile lider bir firma olan MEDRAD şirketini bünyesine entegre ederek bu alandaki ürünleri ile birlikte radyoloji, kardiyoloji ve nükleer tıp alanlarında müşterilerine yenilikçi ve eksiksiz çözümler sunmaktadır.