Crop Science

Amaç; sınırlı arazide, artan dünya nüfusuna yetecek miktarda gıda, yem, lif ve yenilenebilir hammadde üretebilmek. Bu; bitki koruma, tohum ve tarım dışı uygulamalarda faaliyet gösteren Crop Science Bölümü'nün tek hedefidir.

Bitki Koruma ve Tohumlar

 Zoom image

Bitki koruma ürünleri, mümkün olan en düşük dozlarda titizlikle kullanılmalı ve sonrasında hızla hızlıca parçalanarak zararsız hale gelmelidir. Modern insektisitler, tozlayıcıları ve diğer faydalı böcekleri korurken zararlıları kontrol altında tutar. Herbisitler, ürüne zarar vermeden yabancı otları yok ederler. Fungisitler, bitkileri hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirir. Araştırmacılarımız, yeni aktif maddeleri ararken doğanın stratejileri tarafından yönlendirilmektedir. Bayer; geniş ürün yelpazesine, gelişmiş kimyasalların yanı sıra sayısı giderek artan biyolojik bitki koruma ürünlerini de ekliyor.


Tohumlarımız, yerel toprak ve iklim koşullarına adaptasyon çalışmaları yapılarak daha yüksek verim elde edilmesini sağlar. Yeni çeşitleri geliştirirken, sebzelerin lezzeti gibi tüketici gereksinimlerini de dikkate alırız. Çalışmaların pirinç, sebze, pamuk veya kolza tohumu/ kanola üzerine odaklanıp odaklanmamasına bakılmaksızın, dünya çapındaki tüm araştırma merkezlerimiz aynı hedefe sahiptir: verim ve ürün kalitesini arttırmak için bitkileri; hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korumak ve bitki gelişimini iyileştirmek. Araştırma faaliyetlerimizi buğday ve soya fasulyesini kapsayacak şekilde genişlettik. Yüksek verim ve dayanıklı çeşitler ile buğday tohumu ticareti yapmak için Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Amerika'daki buğday yetiştirme bölgelerinde ıslah istasyonlarında faaliyet gösteriyoruz.


Tropik ve Subtropikal Bölgelerde Görülen Hastalıklara Karşı Mücadele

Crop Science, modern zararlı kontrol ürün yelpazesiyle halk sağlığını ve hijyen standartlarına uyumu destekliyor. Buradaki amaç; sıtma, dang humması ve Chagas hastalığı gibi tropikal veya subtropikal bölgelerde görülen hastalıkları taşıyan böceklerin kontrolünü sağlamaktır.

 

Crop Science stratejisini oluşturan dört temel unsur:

  • Önemli ürünler için entegre çözümler geliştirerek Crop Science portföyünün genişletilmesi
  • Tüm değer zincirindeki müşteri odaklılığının artırılması
  • Kimyasal ve biyolojik bitki koruma ürünleri, tohum ve dijital çiftçiliğin geliştirilmesinde yenilikçiliğe öncülük edilmesi
  • Yeni şirket alımı, lisans sözleşmeleri ve iş ortaklıkları yoluyla soya fasulyesi ve buğday başta olmak üzere tohum ürün paletimizin genişletilmesi

 


 

Bayer Crop Science hakkındaki tüm bilgilere www.cropscience.bayer.com sitesinden ulaşabilirsiniz.