Çiftlik Hayvanları

Çeşitli mevsimlerde ve dönemlerde ortaya çıkan salgın hastalıklar, birçok hayvanın hastalanmasına ve hatta ölümüne yol açmaktadır. Hayvanlar hastalanmadan önce uygulanacak düzenli aşılama ile bu tür hastalıklardan korunmak mümkün olabilmekte ve hastalıkların hayvanlarımıza bulaşması önlenebilmektedir.

Ayrıca bu tür hastalıkların taşınmasında rol oynayan taşıyıcı faktörler vardır. Bunlar sinekler, böcekler, kuşlar gibi hayvanlar olabileceği gibi nakil vasıtaları, alet-ekipman gibi hayvanların temasta bulunduğu materyaller de olabilir. Bulaşıcı hastalıkların çıkabileceği bölgede hayvan barınaklarında bulunan haşerelerin yok edilmesi ve hayvanların temas ettiği materyallerin düzenli olarak dezenfektanlı sularla temizlenmesi hayvanların salgın hastalıklardan korunmasında etkili önlemlerdir.

Gerek aşılama, gerekse barınakların ve çevrenin ilaçlanması ile ilgili bilgi almak için Veteriner Hekiminize danışabilirsiniz. Veteriner Hekiminize danışmadan bilinçsizce yapılacak bir aşılama veya ilaçlama hayvanlarınızın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.