Bayer

Bayer, 150 yılı aşkın geçmişi ile sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış dünya çapında bir inovasyon şirketidir.

2015 yılında tanınmış markalaşma ajansı Interbrand tarafından yapılan analiz, Bayer markasını 6,3 milyar € olarak değerlendirdi.

Büyüyen ve yaşlanan bir dünya nüfusu, yeterli miktarda yiyecek ve gelişmiş tıbbi bakım gerektirir. Yenilikçi ürünlerimizle çağımızın bazı önemli sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunuyoruz. Artan yaşam beklentisi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde hastalıkları önleme, hafifletme ve tedavi etmeye odaklanarak büyümekte olan nüfus için yaşam kalitesini artırıyoruz. Aynı zamanda, güvenilir yüksek kaliteli gıda, yem ve bitki bazlı hammadde tedariki konusunda da önemli bir katkı sağlıyoruz.

Amacımız; müşterilerimiz, hissedarlarımız ve çalışanlarımız için değer yaratmak aynı zamanda şirketin kazancını güçlendirmek. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olarak sosyal ve ahlaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye kendimizi adadık.

Bayer olarak; 2018 yılı itibariyle 117 bine yakın çalışana ve 39,6 milyar Avro satış cirosuna sahibiz. Yıllık sermaye harcamamız 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcamamamız ise yaklaşık 5,2 milyar Avro'dur.

Global Organizasyon Yapısı

Bayer AG, tüm Grup için ortak değerler, hedefler ve stratejiler belirlemiştir. Bayer’in yüksek performanslı iş alanları birbirinden bağımsız çalışan üç alt grup ve üç hizmet şirketinden oluşmaktadır. Şirket Kurumsal Merkezi, stratejik liderlik görevinde Grubun Yönetim Kurulu’na destek olmaktadır.

Board of Management Pharmaceuticals Consumer Health Crop Science Animal Health Corporate Functions & Business Services Currenta (60%)
Board of Management Pharmaceuticals Consumer Health Crop Science * Animal Health Corporate Functions & Business Services Currenta (60%) * Until the divestments to BASF due to regulatory demands are completed, Monsanto will operate independently from Bayer.

Yönetim yapısı ve faaliyet alanlarını gösteren organizasyon şeması indir

Bölümlerin sorumluluğundaki operasyonlar

Pharmaceuticals özellikle kardiyoloji ve kadın sağlığı ile onkoloji, hematoloji ve oftalmoloji alanlarında terapötik reçeteli ilaçlar üzerinde yoğunlaşıyor. Bölüm ayrıca, kontrast ajanlar ile birlikte kontrastlı görüntüleme ekipmanlarında uzman Radyoloji İş Birimini de içeriyor.

Consumer Health dermatoloji, gıda takviyesi, ağrı kesici, gastrointestinal, soğuk algınlığı, alerji, sinüs ve grip, ayak bakımı gibi reçetesiz ürünler ve güneş koruma kategorilerinden dünyaca ünlü tüketici markaları ile lider konumdadır.

Crop Science etkili ürünleri, çığır açan yenilikleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, bitki koruma ve tarım dışı sahalarda zararlılarla mücadele alanında dünya çapında lider konumdadır.

Animal Health çiftlik hayvanları ile evcil hayvanlara yönelik ürünleri Crop Science bölümüne bağlıdır.

Merkezi Hizmet Fonksiyonları:

Bayer Business Services Bayer Grubu’nun, IT tabanlı hizmetlerine yönelik uluslararası yetkinlik merkezidir.

Currenta Leverkusen, Dormagen ve Krefeld-Uerdinge yer alan Chempark fabrikalarının yönetim ve operasyonlarından sorumludur.

Yönetim Kurulu

Werner Baumann

Werner Baumann

Yönetim Kurulu Başkanı

Liam Condon

Liam Condon

Crop Science

Hartmut Klusik

Hartmut Klusik

İK, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Kemal Malik

Kemal Malik

İnovasyon

Heiko Schipper

Heiko Schipper

Consumer Health

Stefan Oelrich

Stefan Oelrich

Pharmaceuticals

* İşgücü Direktörü


Bayer AG Yönetim Kurulu, kendini tüm kurumun çıkarlarına hizmet etme ve kurumsal değerin sürekli olarak artmasını sağlamaya adamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Werner Baumann, kurumsal politika ilkelerinin uygulanmasını sağlamaktadır. 

Yönetim Kurulu’nun en önemli görevleri; kurumsal stratejiyi belirlemek, bütçeyi oluşturmak ve kurumsal kaynakları tahsis etmektir. Kurul, Bayer Grubu için üç aylık raporlar ve yıllık mali tablolar hazırlamakta ve kilit önem taşıyan personel atamalarını gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu, ayrıca Denetleme Kurulu’nun Bayer AG’nin planlama, faaliyet geliştirme ve risk yönetimi çalışmalarına ilişkin olarak her konuda düzenli olarak, zamanında ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlamaktadır. 

Yönetim Kurulu üyeleri, maksimum beş yıllık bir süre için atanırlar ve görev sürelerinin dolmasından sonra da tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler.

Lokasyonlar

Bayer, dünya çapında 90 ülkede 420 konsolide şirket tarafından temsil edilmektedir*. Şirketin genel merkezi, Leverkusen, Almanya’da bulunmaktadır.
* Tam konsalide iştirakler (31 Aralık 2018 verilerine göre)

İş Gücü

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle dünya çapında Bayer Grubu bünyesinde 116,998 kişi çalışmaktadır.

Bayer Hisse Senetleri

Bayer, neredeyse tüm önemli hisse senetleri indekslerinde yer almaktadır.
Hisseleri tüm Alman borsalarında işlem görmektedir.
Hisse başına temettü: 2,80 AVRO (2018)

Bayer Grubu Temel Verileri

Bayer Group 20172018 Change
  € million€ million %
Sales 35.01539.586 13,1
EBIT1 5.9033.914 -33,7
EBIT before special items2 7.1306.480 -9,1
EBITDA3 8.56310.266 19,9
EBITDA before special items2 9.2889.547 2,8
EBITDA margin before special items (in %)4 26,524,1 -9,0
Income before income taxes 4.5772.318 -49,4
Net income 7.3361.695 -76,9
Earnings per share (€)5 8,291,80 -78,3
Core earnings per share (€)6 6,645,94 -10,5
Net financial debt 3.59535.679 892,5
Capital expenditures as per segment table 2.4182.564 6,0
Research and development expenses 4.5045.246 16,5
Dividend per Bayer AG share (€) 2,802,80 0