Misyon ve Değerler

Misyonumuz "Bayer: Daha İyi Bir Yaşam için Bilim"

İnovasyon odaklı olmamız, faaliyet gösterdiğimiz her pazarda liderliğimizi korumamızın veya liderliği ele geçirmemizin temeli, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşamını iyileştirmenin de esasıdır.

 • Dünyanın dört bir yanındaki hastalara, hastalıkları önleyerek, hafifleterek, tedavi ederek ve aynı zamanda daha iyi tanı olanakları sunarak yardımcı oluyoruz.
 • Yüksek kaliteli güvenilir besin kaynağı ve bitki ağırlıklı ham madde sağlanmasına yardımcı oluyoruz.

Amacımız bulunduğumuz pazarlarda liderlik konumuna ulaşmak ve liderliğimizi korumak, bu sayede de müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımız için değer yaratmak.

LIFE Değerleri

Bayer'in kültürü, şirketin başarısında önemli bir yere sahiptir. Bu başarının temel bir parçasını oluşturan LIFE değerlerimiz, günümüzün en büyük zorluklarına çözümler ararken, günlük işlerimizde de bizleri yönlendirir.

"LIFE", Bayer'in temel değerlerini ve liderlik ilkelerini açıklamak için kullandığı bir kısaltmadır. LIFE kısaltmasının açılımı: Liderlik (Leadership), Dürüstlük (Integrity), Esneklik (Flexibilty) ve Verimlilik'tir (Efficiency). Bu dört değerden her biri üç örnekle gösterilmiştir.

Bizim için liderlik, pazardaki konumumuzu korumak ve geliştirmekten çok daha fazlasını ifade ediyor.

 • Kazanmak için oyna
 • Amaca yönelik liderlik et
 • Kendini ve başkalarını geliştir

Bayer, işinin doğası gereği kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde davranmaktadır. Faaliyetlerimizin yasallığını ve güçlü prestijimizi, yüksek doğruluk standartlarımıza borçluyuz.

 • Sürdürülebilir şekilde davran ve rol model ol
 • Güven oluştur ve katılımcı ol
 • İş birliği kur ve iletişimde ol

Günümüzün iş dünyası sürekli değişmekte ve gelecekte elde edilecek başarılar, farklı durumlara ve yapılara uyum sağlama becerisine dayanmaktadır.

 • Müşteri ile değer yarat
 • Yenilikler getir ve deneyimle
 • Dijitalleş

Verimlilik, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak genel performansımızı iyileştirme becerimizdir.

 • Sorumlu ol
 • Yalın ve hızlı ol
 • Cesur ol ve diğerlerini yetkilendir

Etik İlkelerimiz:

İnsanlık onuruna ve insan haklarına saygı, yaptığımız her şeyin etik temelidir. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkese adil ve saygılı davranırız. Çeşitliliği önemsiyor ve teşvik ediyoruz.
Araştırma ve geliştirmeyi en üst düzeyde sürdürüyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve topluma fayda sağlamak için yeni ve daha iyi ürünler üretmek adına sürekli çalışıyoruz. Bilime ve inovasyona olan bağlılığımız, ekonomik başarımızın temelidir.
Sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sorumluluk bilinciyle faaliyet göstermeyi taahhüt ediyoruz. Değer zincirinde iş ortaklarımızdan da aynı standartları bekliyoruz.
Sosyal sorumluluğu ciddiye alıyor, projelerde vakıflarla iş birliği yapıyoruz.
İlişkilerimizde diyalog, şeffaflık ve iş birliğini taahhüt ediyoruz.
Adil rekabete ve tüm iş ortaklarımıza adil davranmaya önem veriyoruz. Dürüstlük, değerlerimizin merkezindedir ve yasa dışı faaliyetlere müsamaha göstermeyiz.
Güvenlik bizim önceliğimizdir. En yüksek ürün, süreç ve iş güvenliği standartlarını sürdürmeyi hedefliyoruz.
Ürünlerimizin güvenli kullanımını sağlamak, müşterilerimizi fayda ve riskler hakkında bilgilendirmek için çalışıyoruz.