Misyon ve Değerler

Misyonumuz "Bayer: Daha İyi Bir Yaşam için Bilim"

İnovasyon odaklı olmamız, faaliyet gösterdiğimiz her pazarda liderliğimizi korumamızın veya liderliği ele geçirmemizin temeli, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşamını iyileştirmenin de esasıdır.

 • Dünyanın dört bir yanındaki hastalara, hastalıkları önleyerek, hafifleterek, tedavi ederek ve aynı zamanda daha iyi tanı olanakları sunarak yardımcı oluyoruz.
 • Yüksek kaliteli güvenilir besin kaynağı, hayvan yemi ve bitki ağırlıklı ham madde sağlanmasına yardımcı oluyoruz.

Amacımız bulunduğumuz pazarlarda liderlik konumuna ulaşmak ve liderliğimizi korumak, bu sayede de müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımız için değer yaratmak.

Değerlerimiz

Kurumsal bir vatandaş olarak; faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik ile birlikte sosyal ve etik sorumluluklarımızı yerine getirme taahhüdümüze bağlıyız. LIFE kısaltmasıyla ifade ettiğimiz Bayer değerleri Liderlik, Dürüstlük, Esneklik ve Verimlilik (Leadership, Integrity, Flexibility, Efficiency); "Bayer: Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim" misyonumuzu yerine getirme çabamızda tüm faaliyetlerimize yön verir.

 • Çalışana ve performansa sahip çıkmak
 • Kişisel inisiyatif almak, başkalarına ilham vermek ve motive etmek
 • Eylemler ve sonuçlar, başarılar ve başarısızlıklar için sorumluluk üstlenmek
 • Başkalarına adil ve saygılı davranmak
 • Açık, içten ve zamanında geri bildirim
 • Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde yönetmek
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak

Yöneticilere yönelik ek davranış örnekleri

 • Açıklık getirmek, yön göstermek
 • Stratejik düşünmek ve hareket etmek
 • Performansı talep ve takdir etmek
 • Çalışanı geliştirerek ve yetiştirerek çalışılabilirliği güvence altına almak
 • Güçlü ve çeşitlilik içeren bir yetenek havuzu oluşturmak
 • Örnek olmak
 • Yasalara, kurallara ve iyi iş etiğine uyumlu olmak
 • Başkalarına güvenmek ve güven dolu ilişkiler kurmak
 • Dürüst ve güvenilir olmak
 • Dikkatle dinlemek ve uygun bir iletişim sağlamak
 • Sürdürülebilirliği güvence altına almak: kısa vadeli sonuçlarla uzun vadeli talepler arasında denge kurmak
 • İnsanlara, güvenliğe ve çevreye özen göstermek
 • Değişimi etkin bir şekilde yönetmek
 • Geleceğin eğilim ve gereksinimlerine uyum sağlamak için hazırlıklı olmak
 • Statükoyu sorgulamak
 • Müşteri odaklı düşünmek ve harekete geçmek
 • Fırsatları araştırmak ve hesaplanabilir risk almak
 • Açık görüşlü olmak
 • Yaşam boyunca öğrenmeye açık olmak
 • Kaynakları akıllıca yönetmek
 • Değer yaratan faaliyetlere odaklanmak
 • İşleri basit ve verimli şekilde yapmak
 • Uygun maliyet, hız ve kalitede iş yapmak
 • Tutarlı uygulama için sorumluluk üstlenmek
 • İyi karar verme süreçlerini hızlandırmak
 • Daha iyi çözüm bulmak için ortaklaşa çalışmak

Etik İlkelerimiz:

İnsanlık onuruna ve insan haklarına saygı, yaptığımız her şeyin etik temelidir. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkese adil ve saygılı davranırız. Çeşitliliği önemsiyor ve teşvik ediyoruz.
Araştırma ve geliştirmeyi en üst düzeyde sürdürüyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve topluma fayda sağlamak için yeni ve daha iyi ürünler üretmek adına sürekli çalışıyoruz. Bilime ve inovasyona olan bağlılığımız, ekonomik başarımızın temelidir.
Sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sorumluluk bilinciyle faaliyet göstermeyi taahhüt ediyoruz. Değer zincirinde iş ortaklarımızdan da aynı standartları bekliyoruz.
Sosyal sorumluluğu ciddiye alıyor, projelerde vakıflarla iş birliği yapıyoruz.
İlişkilerimizde diyalog, şeffaflık ve iş birliğini taahhüt ediyoruz.
Adil rekabete ve tüm iş ortaklarımıza adil davranmaya önem veriyoruz. Dürüstlük, değerlerimizin merkezindedir ve yasa dışı faaliyetlere müsamaha göstermeyiz.
Güvenlik bizim önceliğimizdir. En yüksek ürün, süreç ve iş güvenliği standartlarını sürdürmeyi hedefliyoruz.
Ürünlerimizin güvenli kullanımını sağlamak, müşterilerimizi fayda ve riskler hakkında bilgilendirmek için çalışıyoruz.