Kurumsal Uyum Politikası

Faaliyetlerin Yürürlükteki Mevzuata ve Şirket Kurallarına Uygun Olarak Yürütülmesi

I. Kurumsal Uyum Politikası Temeli Oluşturmaktadır

 Zoom image

Bayer yenilikçi, kalite odaklı, güvenilir ve adil olmak suretiyle rekabet arenasında başarılı olmayı hedeflemektedir. Bu, hem şirkete özel hem de kanuni düzenlemelere uyulmasını gerektirmektedir. Kurumsal Uyum Politikası, bunun temelini oluşturmaktadır. Uygulamada özellikle önemli olan bir dizi ilkeye dikkat çekmektedir.

II. İlkeler


Bayer AG uluslararası kanunlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uymaktadır ve çalışanlarından ve iş ortaklarından da aynı uyumu beklemektedir. Bu politika özellikle önemli olan bazı temel noktaları açıklamaktadır.


  1. Tüm piyasalarda adil rekabet ederiz.Taahhüdümüz: Bayer, ürünlerine ve hizmetlerine yakışır şekilde rekabet eder ve serbest ve açık piyasaları sıkı bir şekilde destekler. Rekabeti teşvik etmek ve korumak için düzenlenmiş her türlü kanuna sık sıkıya bağlıyız.


  2. Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlük ile hareket ederiz. Taahhüdümüz: Bayer, yolsuzluğu hoş görmez ve rüşvetin herhangi bir türünü içeren iş fırsatlarını reddeder.


  3. Ekonomik büyümeyi ekolojik ve sosyal sorumluluk ile dengeleriz. Taahhüdümüz: Bayer, çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ürünlerini geliştirmek, üretmek, satmak ve çevreyi korumak için çaba göstermektedir.


  4. Global işlerimizi düzenleyen dış ticaret kontrollerine uyarız. Taahhüdümüz: Bayer, ürünlerinin ve teknolojilerinin nükleer, biyolojik veya kimyasal silah olarak veya savaş terörizminin yayılmasına sebep olacak şekilde kötüye kullanımını engellemeyi amaçlayan ulusal ve uluslararası insiyatifleri desteklemektedir.


  5. Menkul kıymet alım satımında fırsat eşitliğini koruruz. Taahhüdümüz: Bayer halka açık olmayan bilgilerini kötü niyetli ifşa ve suistimalden korur ve açık, adil ve verimli finansal piyasaları teşvik eder.


  6. Defterlerimizi ve kayıtlarımızı doğruyu yansıtacak biçimde tutarız. Taahhüdümüz: Bayer, operasyonlarını, varlıklarını ve finansal durumunu adil ve şeffaf bir şekilde yansıtmak için, iş faaliyetlerini ve finansal işlemlerini tümüyle ve doğru biçimde kayıt altına alır.


  7. Birbirimize adil ve saygılı davranırız. Taahhüdümüz: Bayer, çalışanlarına yüksek performans göstermek, yenilikçi olmak ve gelişmek için gereken en iyi çalışma ortamını yaratmak için çabalamaktadır.


  8. Fikri mülkiyet haklarını korur ve bu haklara saygı gösteririz. Taahhüdümüz: Bayer, araştırma ve geliştirme çabalarının ve saygınlığının değeri ile şirketin ve markalarının itibarını korur. Ayrıca Bayer, diğer kişilerin de aynı şekilde davranmalarına ilişkin geçerli haklarını kabul eder.


  9. Bayer’in çıkarına en uygun şekilde hareket ederiz. Taahhüdümüz: Bayer çalışanları, kendi kişisel çıkarlarını Bayer’in çıkarlarından ayrı tutmaya dikkat ederler.


  10. Kişisel verileri korur ve güvence altına alırız. Taahhüdümüz: Bayer, bireylere ilişkin bilgilerin gizliliği ve mahremiyetini korumak ve güvence altına almak için düzenlenmiş kanunlara sıkıca bağlıdır. Bu bilgiler kişisel, sağlığa ilişkin, ailevi, finansal ve benzeri bilgileri kapsar.