İnovasyon

Bayer’de başarılarımızın temelini inovasyon ve çalışanlarımızın yetenekleri oluşturuyor. İnovasyonu; araştırma merkezlerimizde sürekli olarak yeni moleküller, yeni teknolojiler ve iş modelleri üreterek, araştırma – geliştirme projelerine yatırım yaparak, çalışanlarımızın gelişimini destekleyerek ve faaliyetlerimizi, şirket alımı ve dış ortaklıklar ile genişleterek sağlıyoruz. İnovasyon kapasitemizi güçlendirmek, çağımızın zorluklarının üstesinden gelmemizi ve karlı bir kurumsal büyüme elde etmemizi sağlıyor.

2018 yılı itibariyle Ar-Ge harcaması 5,2 milyar Avro düzeyinde olan Bayer’in dünya çapında Ar-Ge alanında uzmanlaşmış 36.000 çalışanı bulunuyor.

Bayer, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırımın yanı sıra yeni yaklaşımlara açık ve disiplinler arası iş birliğine dayalı bir inovasyon kültürünü destekliyor. Uzmanlığımızı daha da ileriye götürmek ve dış ortaklarla iş birliği yaparak bu ağı genişletmek için önde gelen bilim adamlarından oluşan ulusal ve uluslararası bir ağ kuruyoruz.

Önde gelen üniversiteler, kamu araştırma enstitüleri ve partner şirketlerle iş birlik ve anlaşmalarımız açık inovasyon yaklaşımını kullanan inovasyon potansiyelinden faydalanmak için Asya ve Birleşik Devletlerde bulunan kuluçka merkezleri, kitle kaynaklı ve bilim merkezleri tarafından destekleniyor. Bazı iş birliklerimiz ise kamu kaynakları tarafından destekleniyor.

Yaşam Bilimlerinde Araştırma Çalışmalarının Güçlendirilmesi

Bayer insan, hayvan ve bitki gelişimi için eşzamanlı araştırmalar yapan tek küresel şirket konumunda bulunuyor. Yaşam bilimleri alt gruplarındaki sistematik ve yoğun iş birliği yeni bir gücün oluşmasını sağlıyor. Bu bağlamda, araştırmacılar gen düzenlemesi ve enerji metabolizmaları gibi merkezi biyolojik süreçleri içeren projelerde iş birliğinde bulunuyor. Bu projeler hastalıkların daha iyi anlaşılması, eylem mekanizmalarının deşifre edilmesi, tedavilerin kişiselleştirilmesi ya da direnç mekanizmalarının anlaşılması gibi konuların geliştirilmesini hedefliyor. Teknoloji platformlarının ortak kullanım alanı genişliyor. Bu projeler, 2012 yılından bu yana Bayer’in “Yaşam Bilimleri Fonu” tarafından destekleniyor ve çoğunlukla dış ortaklar ile birlikte yürütülüyor.

2015 Araştırma ve Geliştirme Harcamaları

Güvenilir fikri mülkiyet haklarının küresel koruması Bayer gibi yenilikçi bir şirket için esastır. Bayer, 2015 yılının sonunda yaklaşık 66,700 geçerli patent başvurusu yapmıştır ve dünya çapında 7,200 adet korunan buluşun patent sahibidir.