Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması 2018

 

“Yaşama Değer Kat” temasına yönelik ve proje rehberine uygun olarak hazırlanmış bilimsel projeler değerlendirilecektir.

Ödüller

 

Birincilik Ödülü: Mac Book Pro & GoPro Hero4 & iPad Pro + Apple Pencil

İkincilik Ödülü: Mac Book Pro & GoPro Hero4

Üçüncülük Ödülü: Mac Book Pro

Bayer Özel Ödülü: iPad Pro

Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Proje Sorusu: Projenin çıkış noktasını oluşturan soru ya da sorular burada yer almalıdır.
 2. Projenin Adı: Çok uzun olmayan ve ilgi çekici başlıklar tercih edilebilir.
 3. Projenin Konusu: Bu kısım projenin içeriğinin hangi konu başlığı ile ilgili olduğunu ifade eder.
 4. Projenin Amacı ve Hedefleri: Bu kısma elde edilmek istenilen sonucun basit anlatımı yani amacı yazılmalıdır ve tek bir cümleyle ifade edilmelidir. Ayrıca tanımlanan amaca hizmet edecek ölçülebilir hedefler de belirlenmelidir.
 5. Projenin Yöntemi: Proje çalışması sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirme ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır. Bu kısımda belirtilen noktalarla ilgili açıklamalara yer verilmelidir.
 6. Projenin Sonucu: Bu kısma projenin amacının gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirebilmek için yapılan işlem, deney ve gözlemler sonucunda ulaşılan sonuç yazılmalıdır.
 7. Proje Sonucunun Değerlendirilmesi: Amacın gerçekleşip gerçekleşmediği ulaşılan sonuçla birlikte bu kısımda ele alınmalı ve görüşler yazılmalıdır.
 8. Projenin Yararlılığı: Bu kısma projenin toplumsal, ekonomik ya da sosyal açıdan yararları yazılmalıdır.
 9. Projenin Uygulanabilirliği: Bu kısma projenin uygulama ve kullanılabilirliği açısından ucuz ve verimli bir çözüm üretip üretmediği ile ilgili bir açıklama yazılmalıdır.
 10. Projenin Özgünlüğü: Projenin özgün olması, daha önce yapılmamış olması gerekir. Bu kısma projenin daha önce yapılan çalışmalara göre bilimsel olarak farklılığını, orijinalliğini ve yaratıcılığını ortaya koyan cümleler yazılmalıdır.
 11. Kaynak Taraması: Bu kısımda proje ile ilgili incelenen kaynaklara yer verilmelidir.

Yarışma Süreci

 

 • Ödüller, kazanan ekiplerde kişi başına verilecektir.
 • Finale kalan projelerin danışman öğretmeni ve öğrencilerinin şehirler arası ulaşım ve konaklama bedelleri ile İstanbul içindeki ulaşım ve yemek masrafları Bayer tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışmaya başvuran projeler jüri tarafından “özgünlük”, “bilimsel yöntem”, “yararlılık”, “uygulanabilirlik”, “sunum” ve “sonuç” kriterlerine göre değerlendirilecektir.
 • Yarışmanın sonuçları 2 Nisan 2018 tarihinde www.bayer.com.tr adresinde açıklanacak.

 

Final görüşmesine dair saat vb. detaylar, organizasyon tarafından ayrıca bildirilecektir.